Kabinet trekt 900 miljoen euro uit voor nieuwe Regio Deals

14-04-2022

Elke Nederlandse regio is anders en kent haar eigen uitdagingen. En regionale uitdagingen vragen om regionale oplossingen. Het kabinet stelt daarom deze kabinetsperiode 900 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe Regio Deals.

Voor de zomer stuurt minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief waarin wordt toegelicht hoe regio’s een deal kunnen sluiten met het Rijk. Dit schrijft ze in de voortgangsbrief die aan de Tweede Kamer is gezonden.

Hoofdpunten voortgangsrapportage

Alle dertig lopende Regio Deals zijn inmiddels in de fase van uitvoering en er worden mooie resultaten zichtbaar. Er zijn scholen geopend, huizen verduurzaamd, wijken aangepakt. Algemeen beeld is dat de Regio Deals een vliegwiel zijn voor het versterken van samenwerking in de regio tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Minister Bruins Slot: “Elke regio telt. De afgelopen maanden heb ik meerdere regio’s bezocht en zo met eigen ogen kunnen zien dat met Regio Deals goede resultaten worden geboekt. Tegelijkertijd kunnen we door met elkaar samen te werken nog veel meer resultaten boeken. Uitgangspunt voor mij de komende jaren is dan ook dat we met de nieuwe Regio Deals de kracht en eigenheid van onze regio’s benutten om bij te dragen aan goed wonen, werken en leven.”

Monitor Brede Welvaart

De afgelopen jaren is op verschillende manieren kennis verzameld over brede welvaart in de regio's bijvoorbeeld door middel van de Monitor Brede Welvaart. Hieruit blijkt dat goed gekeken moet worden naar de afwegingscriteria bij het toekennen van Regio Deals. Daarnaast is bijvoorbeeld gebleken dat regio’s die investeren in een passende samenwerkingsstructuur en sturen vanuit het regionaal perspectief, sneller tot resultaten kunnen komen. Al deze leerpunten worden betrokken bij het vormgeven van de Regio Deals in de komende periode. 

Proces

Voor de zomer stuurt minister Bruins Slot een brief waarin wordt toegelicht hoe regio’s een deal kunnen sluiten met het Rijk. Eind 2022 is de afronding gepland voor de selectie en besluitvorming rond de nieuwe Regio Deals uit de vierde tranche, zodat het Rijk de eerste deals begin 2023 kan sluiten.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen