Kabinet: jaarlijks meer geld voor Informatiepunten Digitale Overheid

06-04-2022

Het kabinet wil dat de Informatiepunten Digitale Overheid structureel, jaarlijks 20,95 miljoen krijgt. De Informatiepunten zijn fysieke loketten waar mensen naar toe kunnen met hun vragen over bijvoorbeeld belastingaangifte, DigiD of het aanvragen van een uitkering.

De Informatiepunten begeleiden mensen daarnaast naar cursussen in digitale vaardigheden. Vanaf aankomend jaar wil het kabinet dat de post structureel wordt. 

Staatssecretaris Digitalisering, Alexandra van Huffelen vindt de Informatiepunten essentieel: “Alhoewel digitalisering overheidszaken makkelijker kan maken, blijft het van belang dat mensen ergens naar binnen kunnen lopen om geholpen te worden. Nederland heeft ongeveer vier miljoen mensen die het lastig vinden om digitaal hun overheidszaken te regelen. Juist voor hen is het belangrijk om de drempel tussen hen en de overheid zo klein mogelijk te houden.”

In 2019 werden de eerste 15 digitale informatiepunten gestart. Nederland telt inmiddels 450 digitale Informatiepunten in bibliotheken. De informatiepunten zitten verspreid over Nederland in buurten en stadscentra’s waar bibliotheken zitten. Soms weten de medewerkers direct te helpen, soms weten ze hen naar de juiste uitvoeringsorganisatie te verwijzen. Inmiddels zijn er al meer dan 36.000 vragen in totaal gesteld aan de loketten. Het extra geld is nodig om de loketten langer te openen, medewerkers te blijven trainen en nieuwe overheidsdiensten aan te laten sluiten. Tot slot wordt het geld ingezet om te experimenteren met nieuwe soorten locaties, bijvoorbeeld wijk- en buurtcentra en zorginstanties. Staatssecretaris Van Huffelen bezoekt vandaag ook een van de informatiepunten in Breda.
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen