Eerste stap naar meer inzicht in het gebruik van uw persoonsgegevens

14-03-2022

Het kabinet wil burgers meer regie geven op het gebruik van hun gegevens bij de overheid. Door beter inzicht te geven in welke gegevens gedeeld worden, gegevens eenvoudig aan te kunnen passen en waar mogelijk naar eigen wens te delen.

Een belangrijk onderdeel hiervan is om het gebruik van gegevens uit overheidsregistraties beter inzichtelijk te maken. Een eerste stap hierin is om burgers te voorzien van een online overzicht van organisaties die gegevens krijgen uit de basisregistratie personen (BRP).  

Inzage BRP in MijnOverheid.nl
Vanaf 14 maart 2022 kunnen burgers daarom op MijnOverheid online inzien met welke (overheids)organisaties informatie uit de Basis Registratie Personen (BRP) worden gedeeld. 

In de BRP wordt informatie over iemand vastgelegd, zoals BSN, naam, geboortedatum, huwelijk of adres. De gemeente waar u staat ingeschreven houdt deze gegevens bij. Overheidsorganisaties kunnen deze gegevens uit de BRP krijgen, als die noodzakelijk zijn om hun wettelijke taak uit te voeren. Denk hierbij aan het innen van belasting of het verstrekken van een uitkering. Ook organisaties met een maatschappelijke taak kunnen deze gegevens krijgen, zoals pensioenfondsen, zorgverzekeraars en ziekenhuizen. 

Het delen van gegevens uit de BRP gebeurt automatisch. U hoeft hiervoor geen toestemming te geven. Dit is vastgelegd in de Wet en het Besluit BRP. Daarin staat ook met welke organisaties BRP-gegevens gedeeld mogen worden.

Inzicht in gebruik
Burgers krijgen via hun MijnOverheid inzicht in welke organisaties automatisch een update krijgen als er een persoonsgegeven wijzigt in de BRP, bijvoorbeeld een adres bij verhuizing. Per organisatie staat beschreven waarvoor de persoonsgegevens van de burger worden gedeeld.

De organisaties in het overzicht op MijnOverheid.nl mogen de BRP-gegevens alleen onder strenge voorwaarden gebruiken. 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen