Indiening Rijkswet Aruba Financieel Toezicht

11-02-2022

Aruba en Nederland stemmen in met de indiening van de consensus Rijkswet Aruba financieel toezicht (RAft). Dit is mede het gevolg van de overeenstemming bereikt over consensus Rijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO).

In september 2021 hebben Aruba en Nederland onderling een akkoord bereikt over het regelen van het financieel toezicht door middel van een consensus rijkswet. De RAft is gericht op duurzaam herstel van de overheidsfinanciën van Aruba. Het akkoord is tot stand gekomen dankzij intensieve onderhandelingen tussen experts uit beide landen. 

In de RAft worden afspraken vastgelegd over onder andere de te hanteren begrotingsnormen, de personeelslastennorm en het pad richting het afbouwen van de staatsschuld. Aruba staat nu voor een serieuze taak en is vastberaden om erin te slagen om het land financieel te herstellen.

Cruciaal voor Aruba was het hanteren van een integrale aanpak, waarbij de indiening van de rijkswet COHO samen diende te gaan met de indiening van de RAft. Op basis van de recent bereikte overeenstemming inzake de rijkswet COHO is de weg vrijgemaakt om ook de rijkswet RAft bij de Tweede Kamer en de Staten van Aruba in te dienen. Zo wordt op integrale wijze gewerkt aan de geformuleerde hervormingen en de verduurzaming van de overheidsfinanciën van Aruba. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen