Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen vanaf 1 april open voor private verhuurders

26-01-2022

Private verhuurders moeten de komende jaren fors investeren in woningverduurzaming, maar hun investeringsruimte is ingeperkt door de huurbevriezing van gereguleerde huurwoningen (van 1 juli 2021).

Met de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) wil minister Hugo de Jonge private verhuurders met gereguleerde huurwoningen stimuleren te investeren in woningverduurzaming.

De nieuwe subsidieregeling treedt op 1 april 2022 in werking. Vanaf dat moment kunnen verhuurders daadwerkelijk de subsidie aanvragen voor energieadvies, energiebesparende maatregelen en onderhoud. De maximale subsidie per woning is 6.000 euro en is bedoeld voor verhuurders met maximaal 100 gereguleerde woningen of verhuurders die gereguleerde huurwoningen boven de liberalisatiegrens verhuren. Verhuurders vragen subsidie aan voor minimaal twee maatregelen. Daarnaast kunnen zij ook een subsidie ontvangen voor energieadvies, op voorwaarde dat er twee andere maatregelen voor energiebesparing of onderhoud worden uitgevoerd.

De subsidieregeling moet verhuurders in de private sector helpen om te verduurzamen. Naar schatting komen zo’n 330.000 woningen van private verhuurders in aanmerking voor deze subsidieregeling.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen