Transitievisie warmte: 5 gemeenten over hun route naar aardgasvrij

28-12-2021

In 2050 moeten alle gebouwen van het aardgas af zijn. Dat gaat stap voor stap en wijk voor wijk. Gemeenten nemen hierin de regie en ontwikkelen een zogeheten transitievisie warmte. Deze visie beschrijft een eerste richting voor het isoleren en aardgasvrij maken van alle gebouwen in de gemeente.

Eind 2021 moet er in elke gemeente een warmtetransitie visie liggen. Voor die tijd spraken we met vijf gemeenten en vroegen hen hoe ze tot hun warmtevisie kwamen.

Gemeente Tilburg: wat gaat me dat kosten?

Wat gaat me dat kosten, is vaak het eerste wat iemand vraagt als je over de warmtetransitie begint. En terecht, want van het aardgas af en overgaan op alternatieve warmte is een ingrijpende operatie. 

‘In onze transitievisie warmte bereiden we het antwoord daarop dan ook goed voor.’, vertelt Tijs van Gisbergen, adviseur energietransitie van gemeente Tilburg. ‘Om inwoners inzicht te geven, introduceren we het huishoudboekje van de Tilburger. Daarin vergelijken we wat je nu betaalt aan elektriciteit, aardgas en warmte met wat je gaat betalen als je niets doet, en wat als je overstapt op een alternatief. Zo kunnen we een concreet antwoord geven als we straks de wijken ingaan om de plannen te bespreken.’

Gemeente Hollands Kroon: een warmtenet heeft hier geen kans

Hollands Kroon is een dunbevolkte gemeente verspreid over een groot gebied. Een warmtenet is daar geen goed alternatief voor aardgas. Ook wringt de landelijke systematiek wijk voor wijk van het aardgas af bij deze plattelandsgemeente. Hoe dan wel? 

Ferdinand Pronk, projectleider duurzaamheid: ‘Wij pakken de warmtetransitie anders aan: huis voor huis, stap voor stap kijken we wat de mogelijkheden zijn. Energie besparen is de eerste stap richting groene warmte. Van verstandig stoken tot je huis isoleren en zonnepanelen aanschaffen. Daarna stap twee: groene warmtebronnen gebruiken. Dat kan in fases. We kijken hoe de techniek zich ontwikkelt.’

Gemeente Venlo: hoe ga je als overheid inwoners motiveren?

In gemeente Venlo is de transitievisie warmte onderdeel van een breder duurzaamheidsplan.

Frank Kusters, beleidsadviseur duurzame ontwikkeling: ‘In onze transitievisie komen behalve nieuwe energie ook nieuwe natuur en nieuw gebruik aan bod. Energie, klimaat en circulariteit hebben tenslotte een relatie met elkaar.

Betrokkenheid van de inwoners is een voorwaarde om onze duurzaamheidsplannen te laten slagen. Regelmatig zoek ik daarom bewoners op om met ze te praten. Dat zijn soms kritische gesprekken, maar ze geven me veel inzicht. Een superinvestering en een aanrader voor andere gemeenten.’

Gemeente Delft: we hebben niet heel de stad bereikt, maar wel veel mensen

In Delft draait alles om participatie. De gemeente startte er al in 2012 met het programma Delft energieneutraal 2050. En de roep Delft aardgasvrij klinkt al sinds 2018. Dus haalden ze voor het maken van de transitievisie warmte hun participatiemethode Delfts Doen weer van stal.

Arjen Rijsdijk, adviseur energietransitie: ‘Kern daarvan is zo snel mogelijk in een proces bewoners en partijen in de stad betrekken. Dat is ook gebeurd. We hielden drie digitale stadsgesprekken, organiseerden twee webinars en vroegen in een enquête naar meningen, inzichten en zorgen. Mijn tip aan andere gemeenten: wees zo concreet mogelijk, daar vragen mensen om.’

Gemeente Ermelo: doe het samen, dat raden we iedere gemeente aan

Gemeente Ermelo had een voorsprong: al sinds 2017 was er een proeftuin aardgasvrij wonen. De kennis en ervaring daaruit kwam goed van pas bij de transitievisie warmte. En er was ambitie. Om samen met woningcoöperaties, netbeheerders, ondernemers en andere stakeholders tot een visie te komen waar iedereen achterstaat én om snel vooruitgang te boeken. 

‘In 2030 willen we energieneutraal zijn en in 2035 klimaatneutraal!’, aldus Marcella van Wagensveld projectleider wonen en duurzaamheid. Stefan Ramaker adviseur wonen en duurzaamheid voegt toe: ‘Vooral dat samen raden we iedere gemeente aan. Natuurlijk met lokale partners en bewoners, maar zeker ook met ondernemers. We hebben ook voor plannen op bedrijventerreinen ruim plaatsgemaakt.’

Benieuwd naar de transitievisie warmte van jouw gemeente?

De meeste gemeenten hebben hun transitievisie warmte inmiddels klaar. Daarna volgen de uitvoeringsplannen op wijkniveau: de wijkuitvoeringsplannen. In de link onderaan vind je meer informatie over de transitievisie warmte mét stappenplannen voor gemeenten.

Benieuwd wat er bij jou staat te gebeuren? Bekijk de transitievisie warmte op de website van jouw gemeente.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen