Arre Zuurmond benoemd tot regeringscommissaris Informatiehuishouding

17-12-2021

Op 17 december 2021 heeft de ministerraad ingestemd met de instelling van de regeringscommissaris Informatiehuishouding.

Dr. A. (Arre) Zuurmond wordt door staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangesteld tot regeringscommissaris Informatiehuishouding. Hij start op 1 januari 2022.

De Regeringscommissaris Informatiehuishouding zal als aanjager de uitvoering van het generieke actieplan informatiehuishouding Rijksoverheid ‘Open op Orde’  bevorderen. Dit meerjarenplan richt zich op de structurele verbetering van de informatiehuishouding binnen de gehele Rijksoverheid. Onderdeel van dit meerjarenplan zijn ook de afzonderlijke actieplannen die departementen en andere organisaties binnen het Rijk hebben opgesteld, vanuit hun eigen opgave en uitgangsposities.

Staatssecretaris Knops is enthousiast over de benoeming van Arre Zuurmond als regeringscommissaris: “Met Arre Zuurmond hebben we de persoon gevonden die met zijn achtergrond als oud-ombudsman en als expert op het terrein van de informatiehuishouding er alles aan gaat doen om de informatiehuishouding toekomstbestendig te maken en om beter in te spelen op de informatiebehoeftes van de samenleving, het parlement en het kabinet.”

Voor het goed functioneren van onze democratische rechtsstaat is het essentieel dat de Rijksoverheid zijn informatiehuishouding op orde heeft. De volledigheid en betrouwbaarheid van overheidsinformatie dient de democratische verantwoording, maar ook de individuele belangen van rechthebbende en rechtzoekende burgers.
Arre Zuurmond is de afgelopen 8 jaar ombudsman geweest voor de metropoolregio Amsterdam. Dit lag in het verlengde van zijn werkzaamheden voor de mede door hem in 2004 opgerichte ‘Kafkabrigade’. Van 2002 tot 2011 was Arre Zuurmond bijzonder hoogleraar ‘ICT en de toekomst van het Openbaar Bestuur’ aan de Rijksuniversiteit Leiden en universitair hoofddocent aan de TU Delft waar hij onderzoek deed naar e-government and transformation. Voor 2012 was hij directeur van een onderzoeks- en adviesbureau en heeft hij werkzaamheden verricht voor onder meer de Nationale Ombudsman, de Algemene Rekenkamer, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de gemeente Rotterdam.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen