Benoeming leden adviescollege Nederlandse Gebarentaal

17-12-2021

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren ingestemd met de benoeming van de voorzitter en de leden van het adviescollege Nederlandse Gebarentaal.

Per 1 juli 2021 is de Wet erkenning Nederlandse Gebarentaal van kracht geworden, waarmee ook het adviescollege Nederlandse Gebarentaal is ingesteld.

De leden zijn:

  • de heer drs. J.B. Wesemann (Johan), tevens voorzitter
  • mevrouw mr. K.S.J. English - van Berkel (Kim)
  • de heer T. Bloem (Tony)
  • de heer Prof. Dr. O.A. Crasborn (Onno)
  • mevrouw J. Oyserman (Joni)

 

Voorzitter Johan Wesemann: ‘Het adviescollege Nederlandse Gebarentaal is een belangrijke stap om de samenleving bewust te maken van de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal. De gebarentaal is een meerwaarde voor ons allemaal. Zo zijn bij het adviescollege gedreven mensen betrokken uit bijvoorbeeld het onderwijs, de wetenschap, maar ook gebarentaalgebruikers, moedertaalsprekers en ouders van dove kinderen. Het adviescollege ziet genoeg taken voor zich die we graag op ons willen nemen als bijdrage ten dienste van dove en slechthorende mensen in een inclusieve samenleving.’

De benoeming gaat in per 1 januari 2022.
Het adviescollege kan de minister van BZK gevraagd en ongevraagd advies geven over het bevorderen van het gebruik van de Nederlandse Gebarentaal in de samenleving. Het adviescollege is hierin onafhankelijk. De benoeming is in principe voor 4 jaar met mogelijkheid tot verlenging.

 

Foto van links naar rechts: Johan Wesemann (voorzitter), Tony Bloem, Joni Oyserman
Kim English - van Berkel en Onno Crasborn

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen