Wetsvoorstel voor warmtetransitie in gebouwde omgeving in consultatie

15-12-2021

Vandaag brengt het Rijk het wetsvoorstel gemeentelijke instrumenten warmtetransitie in consultatie. Dit wetsvoorstel biedt gemeenten de mogelijkheid om te regelen welke wijken op termijn overstappen op een duurzaam alternatief voor aardgas.

Het wetsvoorstel vloeit voort uit afspraken die in het Klimaatakkoord hierover zijn gemaakt.

Nederland wil in 2050 niet meer afhankelijk zijn van aardgas voor de verwarming van zijn woningen en andere gebouwen. In samenspraak met bewoners, gebouweigenaren en andere stakeholders kiezen gemeenten in de wijkgerichte aanpak de beste duurzame manier om de wijk te verwarmen. Per wijk kan de oplossing en aanpak verschillen. Alternatieven voor aardgas zijn bijvoorbeeld warmtenetten, verwarming door elektriciteit (warmtepompen) of groengas.

Vrijheid duurzame keuze gewaarborgd

Gemeenten kunnen met het wetsvoorstel zelf keuzes voor een duurzaam alternatief voor aardgas maken, mits dit gebeurt in een zorgvuldig proces van democratische besluitvorming en voldaan wordt aan waarborgen voor bewoners en gebouweigenaren. Zo is gewaarborgd dat woning- en gebouweigenaren altijd zelf mogen kiezen met welk duurzaam alternatief ze hun woning of gebouw verwarmen. Er komt dus geen verplichting om bijvoorbeeld mee te doen aan een collectief warmtenet.

Geen aardgas meer in 2050

Wel kan de gemeente indien er een goed en betaalbaar duurzaam alternatief is, bepalen dat de netbeheerder na een bepaalde datum geen aardgas meer transporteert naar een bepaalde wijk. Hier dient een ruime overgangstermijn in acht genomen te worden zodat woning- en gebouweigenaren zich op deze verandering voor kunnen bereiden. Een gasnet in stand houden of vernieuwen voor enkele gebruikers die niet van het aardgas af willen, terwijl er een redelijk alternatief beschikbaar is, leidt tot onnodige CO2 uitstoot en tot hogere kosten voor de samenleving als geheel. Immers, de kosten voor dat gasnet worden betaald door alle klanten uit het verzorgingsgebied van de netbeheerder. 

Consultatie

Met dit wetsvoorstel wordt tegemoet getreden aan de wens van veel gemeenten. Het wetsvoorstel gaat vandaag in consultatie. Dit betekent dat betrokkenen hun visie op het wetsvoorstel kunnen geven. Vervolgens verwerken de ministeries van BZK en EZK deze reacties. Het volgende kabinet stuurt het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.

Reageren op de consultatie kan t/m 26 januari 2022 via de link onderaan.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen