Versterking dienstverlening en coronacompensatie voor gemeenten en provincies

14-12-2021

Gemeenten krijgen tot 2027 jaarlijks ruim € 150 miljoen extra voor het verbeteren van de dienstverlening en het ondersteunen van mensen in kwetsbare posities.

Daarnaast ontvangen gemeenten en provincies over 2020 en 2021 extra geld voor de compensatie van inkomsten die zij mislopen en de extra kosten die zij maken door corona. Dat staat in de vandaag gepubliceerde decembercirculaire, waarmee het Rijk gemeenten en provincies informeert over de actuele ontwikkelingen in hun uitkeringen uit het gemeentefonds en het provinciefonds.

Versterking dienstverlening

Het extra geld voor de dienstverlening van gemeenten komt voort uit de reactie van het kabinet op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen, zijn ook maatregelen nodig die tot structurele verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden. Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid, waaronder de gemeenten. Speciale aandacht is er daarbij voor het werken als 1 overheid, met integrale dienstverlening én het gezamenlijk leren als rijk en gemeenten. 

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ollongren: ‘Dit extra geld levert een belangrijke bijdrage aan de versterking van de dienstverlening door gemeenten. Het is goed dat gemeenten zich samen met uitvoeringsorganisaties nog meer gaan inzetten om de overheid eenvoudig toegankelijk voor alle inwoners te maken. Zo zorgen we ervoor dat inwoners, waar ze ook aankloppen, beter verder kunnen worden geholpen.’

Ook ontvangen gemeenten in 2021 € 10 miljoen voor de voortzetting van de pleegzorg van alleenstaande minderjarige vreemdelingen en € 10 miljoen om de noodzakelijke voorbereidingen te kunnen treffen op de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Compensatie corona

Gemeenten en provincies ontvangen samen in totaal € 87 miljoen compensatie voor het mislopen van inkomsten over 2020 als gevolg van corona. Dit is bovenop het voorschot van € 245 miljoen dat al eerder beschikbaar aan gemeenten werd gesteld. Nog niet alle gegevens van alle gemeenten zijn beschikbaar. Daarom zal in het voorjaar 2022 de laatste compensatie plaatsvinden van de inkomstenderving 2020 van gemeenten. Gemeenten en provincies zullen ook over 2021 compensatie van de inkomstenderving ontvangen.

Gemeenten en provincies ontvangen samen ook nog € 51,5 miljoen om lokale en regionale voorzieningen te ondersteunen, zoals musea, theaters en filmhuizen. Dit komt bovenop de al eerder verstrekte compensatie voor 2021 van € 50 miljoen aan gemeenten.

Verder gaat er voor 2021 extra geld naar gemeenten voor de meerkosten en inhaalzorg in de Jeugdzorg en Wmo (€ 136 miljoen) en voor de Sociale Werkbedrijven (€ 45 miljoen). Ook komt er een regeling voor de meerkosten in de Jeugdzorg en Wmo in 2022.

Tot slot krijgen gemeenten € 30 miljoen voor de extra kosten die zij maken voor het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen