Gemeenten realiseren extra betaalbare woonruimtes voor vergunninghouders

07-12-2021

Dertien gemeenten krijgen een financiële bijdrage voor het realiseren van huisvesting voor vergunninghouders. Hiermee worden tussen nu en eind 2023 bijna 800 woonruimtes voor vergunninghouders gerealiseerd. Daarnaast worden er zo’n 600 woonruimtes voor andere aandachtsgroepen gerealiseerd.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft hiervoor 14,9 miljoen euro beschikbaar gesteld. 

Vorige week zijn de binnengekomen aanvragen van de regeling huisvesting aandachtsgroepen bekend gemaakt. Deze aanvragen worden nog beoordeeld en bevatten bijna 1.000 woonruimtes voor vergunninghouders. 

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “Na het verkrijgen van een verblijfsvergunning duurt het nu te lang voordat mensen naar een eigen woonruimte kunnen doorstromen. Daardoor blijft de asielopvang te vol en kunnen vergunninghouders niet van start met het opbouwen van hun bestaan in Nederland. Gemeenten kunnen zo sneller extra woonruimten realiseren voor vergunninghouders en andere groepen.”

Gemeenten door het gehele land hebben een financiële bijdrage gekregen. Het gaat om de gemeenten Hengelo, Den Haag, Meierijstad, Amersfoort, Alkmaar, Middelburg, Breda, Veenendaal, Purmerend, Assen, Renkum, Grave, Vijfherenlanden. De eerste woonruimtes komen in 2022 beschikbaar, eind 2023 moeten alle woonruimtes klaar zijn. Het gaat om bijvoorbeeld flexwoningen, tijdelijke woningen of de transformatie van een leegstaand kantoorpand. 

Momenteel verblijven zo’n 12.000 vergunninghouders in de asielopvang. Door het woningtekort in Nederland moeten ze daar na het verkrijgen van een verblijfsvergunning lang blijven. Via verschillende regelingen worden gemeenten geholpen om vergunninghouders – soms ook tijdelijk – te huisvesten. Ze kunnen daarvoor bijvoorbeeld een beroep doen op de hotel- en accommodatieregeling van het COA. Vergunninghouders die wachten op huisvesting kunnen meedoen met de logeerregeling van het COA om zo hun inburgering sneller te kunnen starten. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen