Nieuwe projecten vanuit de Crisis- en herstelwet zorgen voor meer woningen

08-10-2021

Steeds meer gemeenten gebruiken de Crisis- en herstelwet (Chw) om alvast te werken met de mogelijkheden van de Omgevingswet.

Onlangs zijn er weer verschillende projecten verspreid over heel Nederland bijgekomen. In deze projecten gaan gemeenten onder andere aan de slag met de bouw van meer woningen.

Sneller werk maken van flexwoningen
De Chw maakt het mogelijk om af te zien van een uitgebreide voorbereidingsprocedure voor een omgevingsvergunning voor tijdelijke flexwoningen. Voorwaarde hiervoor is wel dat uit de beoordeling moet blijken dat er geen milieueffectrapport nodig is. Enkele gemeenten benutten deze mogelijkheid al. Vanaf 1 oktober gaan de gemeenten Schagen en Tilburg ook gebruikmaken van de tijdbesparende mogelijkheden van de Chw. In Tilburg levert dat 1.000 extra tijdelijke woningen op.

Nieuwe woningen via flexibeler bestemmingsplan
De gemeenten Assen, Meppel en Rotterdam gaan werken met het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, de voorloper van het omgevingsplan uit de Omgevingswet, waarin alle gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving samenkomen. Assen en Rotterdam willen het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte inzetten voor de bouw van circa 930 nieuwe woningen.

Groter aanbod sociale koopwoningen
Een ander onderdeel van de Chw zorgt ervoor dat gemeenten sociale koopwoningen met een hogere maximale verkoopprijs mogen bouwen (€310.000,-). De gemeenten Eersel, Den Bosch, Midden-Drenthe, Castricum, Bergen en Noordwijk gaan nu ook hiermee aan de slag. Hierdoor kunnen zij meer betaalbare woningen voor mensen met een middeninkomen bouwen. 

Crisis- en herstelwet
De Chw loopt vooruit op de Omgevingswet. Door de Chw kunnen gemeenten nu al experimenteren met elementen uit de Omgevingswet. Hierdoor kunnen ze in aangewezen gebieden bijvoorbeeld flexibeler bestemmingsplannen maken. En zo ruimte creëren voor nieuwe woningen en duurzaamheidsprojecten. Inmiddels zijn er rond de 400 experimenten in verschillende stadia van uitvoering. Door middel van een ministeriële regeling onder de Chw kunnen snel nieuwe projecten worden toegevoegd aan bestaande experimenten.
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen