Lobbyverbod heeft altijd bestaan

06-10-2021

De Volkskrant bericht vanmorgen dat het lobbyverbod in 2020 per abuis is ingetrokken. Dit is feitelijk onjuist. Het lobbyverbod heeft altijd bestaan. Het klopt dat er intern discussie is geweest over de wijze van vastlegging.

Dit laten we zien bij antwoorden op Wob verzoeken, zoals aan de Volkskrant. De conclusie van deze discussie was dat het lobbyverbod door de kamerbrief in stand bleef.

Daarvoor was de circulaire niet nodig. Want het lobbyverbod bleef vastgelegd: het bleef verboden voor ambtenaren om contact te hebben met hun oude bewindspersoon op het voormalig dossier.

En het bleef opgenomen in het handboek voor bewindspersonen. Wij hebben de Volkskrant hierop gewezen maar het bericht wordt niet aangepast. Daarom via deze weg de feiten over het lobbyverbod.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen