Herindelingsverkiezingen november: duidelijkheid over organisatie

28-09-2021

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (Twv). Met de Twv, die geldt tot 1 januari 2022, kunnen maatregelen genomen worden om veilige verkiezingen te organiseren tijdens de coronapandemie.

Op 24 november a.s. wordt in een aantal gemeenten raadsverkiezingen gehouden i.v.m. een gemeentelijke herindeling. Met de aanvaarding van de wijziging op de Twv is voor deze gemeenten duidelijk waarmee zij bij het organiseren van die verkiezingen rekening moeten houden.

Met de wijziging van de Twv worden enkele maatregelen, die van kracht waren bij de Tweede Kamerverkiezing van maart 2021, afgeschaald. Het briefstemmen voor kiezers van 70 jaar en ouder komt te vervallen en het maximumaantal volmachten dat een kiezer mag uitbrengen gaat terug van 3 naar 2. Vervroegd stemmen blijft mogelijk in een aantal stemlokalen op maandag en dinsdag. In de herindelingsgemeenten kunnen de kiezers die niet op woensdag gaan stemmen, al op maandag en dinsdag in een aantal stemlokalen hun stem uitbrengen. Verder regelt de wetswijziging dat de basismaatregelen die gelden voor o.a. stembureauleden en kiezers en zien op de gezondheidscheck, de veilige afstand, hygiƫne en persoonlijke beschermingsmiddelen, buiten toepassing kunnen worden verklaard als de ontwikkelingen rond het coronavirus daar aanleiding toe geven.

Herindelingsgemeenten

De volgende herindelingen gaan in op 1 januari 2022: Uden en Landerd wordt gemeente Maashorst; Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis wordt gemeente Land van Cuijk; Heerhugowaard en Langedijk wordt gemeente Dijk en Waard; en Purmerend en Beemster wordt gemeente Purmerend.

Het wetsvoorstel staat op de website van de Tweede Kamer.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen