Benoeming Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme

28-09-2021

De heer Rabin S. Baldewsingh wordt per 15 oktober 2021 de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om hem voor benoeming voor te dragen.

De Nationaal Coördinator zal aan de slag gaan met een meerjarig nationaal programma tegen racisme en discriminatie. Input hiervoor zijn onder meer de signalen uit de samenleving. Hij zal als aanjager de ambitieuze agenda omzetten tot resultaten die in de hele samenleving moeten bijdragen aan het tegengaan van racisme en discriminatie, ook in het Caribisch deel van Nederland.

 

De heer Baldewsingh is 12 jaar wethouder geweest in Den Haag. Daaraan voorafgaand was hij vanaf 1998 raadslid. Als wethouder heeft hij diverse portefeuilles onder zijn hoede gehad, zoals sociale zaken en werkgelegenheid, wijkaanpak, sport, stadsbeheer en milieubeleid, volksgezondheid, inburgering en integratie, personeel en organisatie en burgerzaken.

 

De werving van de nieuwe Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme is via een open wervings- en selectieprocedure verlopen. Voor deze werving en selectie is vooraf het profiel, de procedure en de samenstelling van de Selectie Advies Commissie vastgesteld. Na een open wervings- en selectieprocedure, waarop iedereen kon reageren, heeft de commissie verschillende kandidaten in twee ronden gesproken, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter,  mevrouw Joyce Sylvester, substituut-ombudsman. De commissie heeft unaniem  de heer Baldewsingh voorgedragen.

 

De samenstelling van de Selectie Advies Commissie:

  • Dr. J.J. (Joyce) Sylvester, substituut-ombudsman, onafhankelijk voorzitter van de SAC
  • Mr. A.C.J. (Adriana) van Dooijeweert, raadsheer Gerechtshof Den Haag, tot 1 september 2021 voorzitter College voor de Rechten van de Mens
  • Mr. H.M. (Harald) Bergmann, burgemeester Middelburg
  • Mr. C.A. (Carsten) Herstel, directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie, ministerie van SZW
  • Mr. J. (Hanneke) Schipper-Spanninga, directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving, ministerie van BZK.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen