Bestuurlijk overleg over hoogwater Limburg

04-08-2021

Vandaag spraken staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en een bestuurlijke afvaardiging van de provincie Limburg over de ramp rond het hoogwater van juli jongstleden in die provincie.

Bij het gesprek waren onder meer Commissaris van de Koning Johan Remkes, de voorzitters van de veiligheidsregio’s Annemarie Penn-te Strake en Antoin Scholten en loco-dijkgraaf Remy Sleijpen aanwezig. De partijen spraken over de omvang van het rampgebied, waar het water schade veroorzaakt heeft en de schadeafhandeling. 

De in het gesprek opgehaalde informatie wordt meegenomen in de schaderegeling regeling voor de niet-verzekerbare materiële schade. Deze regeling wordt gemaakt door het kabinet. Medio augustus worden de gebeurtenissen in Limburg en de schadeafhandeling besproken in de ministerraad.

Volgende week spreken de Limburgse bestuurders opnieuw met een afvaardiging van het kabinet.
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen