Volkshuisvestingsfonds maakt verbetering bijna 22.000 woningen mogelijk

15-07-2021

Vandaag is bekendgemaakt welke gemeenten en regio’s een eenmalige financiële bijdrage krijgen uit het Volkshuisvestingsfonds om woningen in kwetsbare gebieden te herstructureren.

Hiermee investeert het kabinet fors in het aanpakken van woningen en de woonomgeving in deze gebieden. Het renoveren en verduurzamen van de woningen is noodzakelijk om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. In totaal worden bijna 22.000 woningen verspreid over Nederland gerenoveerd, getransformeerd en/of gesloopt en (deels) nieuw gebouwd.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “In Nederland zijn nog teveel kwetsbare gebieden met verouderde woningen. Het verbeteren van die woningen is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat die gebieden leefbaarder en veiliger worden. Daarom ben ik blij dat zoveel gemeenten goede en vooral haalbare plannen hebben ingediend zodat de bewoners in betere huizen kunnen wonen.”

Grote belangstelling
Met de bijdragen worden 20.000 woningen gerenoveerd. Er komen 1.940 woningen bij (1.900 nieuwbouw, 40 transformatie) en 1.250 woningen worden gesloopt. Het gaat hierbij om de herstructurering van 80% particuliere woningen en 20% corporatiewoningen.  
De belangstelling voor een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds is groot en de regeling is twee keer overtekend. De beschikbare middelen zijn verdeeld over heel Nederland en er is prioriteit gegeven aan de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden en 13 grens- en krimpregio’s. Dat heeft ertoe geleid dat de beschikbare middelen ook vooral in die kwetsbare gebieden terecht zijn gekomen

Renovatie
Het overgrote deel van de projecten bestaat uit renovatieplannen om de bestaande woningvoorraad te herstructureren. Hierbij wordt bijvoorbeeld vocht- en schimmelproblematiek aangepakt of de toegankelijkheid verbeterd zodat ouderen langer in hun huis kunnen blijven wonen. Voorwaarde is dat het energielabel minimaal met drie stappen omhoog gaat of ten minste energielabel B heeft na de renovatie. Naast het hogere wooncomfort dalen hiermee de energielasten voor bewoners. Een kleiner deel van de aanvragen gaat over sloop- en nieuwbouw. Dit zijn vaak dure en intensieve projecten, vooral ook voor de bestaande bewoners. In sommige gebieden is het echter noodzakelijk om (een deel van) de bestaande woningvoorraad te slopen om de leefbaarheid en veiligheid in dat gebied te verbeteren. 
 

Overzicht toekenningen Volkshuisvestingsfonds 

Gemeenten en regio’s

Toegekende bijdrage

Achterhoek

€ 5.134.714

Amsterdam

€ 41.054.982

Arnhem

€ 25.469.957

Breda

€ 26.234.161

Eemsdelta

€ 18.521.090

Emmen

€ 28.173.653

Eindhoven

€ 20.348.417

Groningen

€ 10.514.469

Heerlen

€ 8.200.309

Hogeland

€ 5.967.198

Leeuwarden

€ 20.568.165

Lelystad

€ 39.211.834

Maastricht

€ 3.379.206

Midden Groningen

€ 11.028.406

Parkstad Limburg

€ 36.845.701

Rotterdam

€ 40.045.949

Schiedam

€ 11.107.863

Sittard-Geleen

€ 5.422.128

Tilburg

€ 11.984.186

Zaanstad

€ 43.435.849

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen