Wetsvoorstel ‘Goed verhuurderschap’ in consultatie

05-07-2021

Op 5 juli start de openbare internetconsultatie van het wetsvoorstel ‘goed verhuurderschap’.

Dit wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat gemeenten de bevoegdheid krijgen om landelijke geüniformeerde voorschriften en werkwijzen voor verhuurders en verhuurbemiddelaars in te stellen om goed verhuurderschap te bevorderen. Gemeenten kunnen dan ook een gebiedsgerichte vergunningsplicht instellen voor verhuurders om de problematiek met malafide verhuurderschap aan te pakken.

Het wetsvoorstel kwam tot stand na een tweejarige pilot ‘aanpak goed verhuurderschap’ waar meerdere gemeenten en belanghebbende organisaties aan deelnamen en een oproep van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. Dit team, onder leiding van Emile Roemer, vroeg om meer instrumenten voor gemeenten om de woonsituatie van arbeidsmigranten in Nederland te kunnen verbeteren.

Pilot
Verschillende steden en regio’s hebben sinds de start van de aanpak goed verhuurderschap waardevolle praktijken ontwikkeld waarmee de activiteiten van malafide verhuurders tegengegaan worden. Een daarvan is de verhuurdervergunning. Met de invoering daarvan kan de gemeente iemand niet meer toestaan om een woning zonder vergunning te verhuren. Dit is een goede manier gebleken om malafide verhuurders aan te kunnen pakken.

Minister Ollongren vindt het wetsvoorstel een belangrijke stap vooruit. “Op deze manier kunnen malafide verhuurders straks worden aangepakt. Dat dat soms hard nodig is, heb ik onlangs in de Schilderswijk met eigen ogen gezien. Ik was daar in een benedenwoning van 50 vierkante meter waar wel 10 arbeidsmigranten onder erbarmelijke omstandigheden dicht op elkaar leefden. Elke kamer lag vol met matrassen, er was geen enkele privacy en ze betaalden een hele hoge huur aan de verhuurder. Dit zou in Nederland niet mogelijk moeten zijn en hier moeten gemeenten hard tegen op kunnen treden. Met deze wet kan dat straks.”

Partijen kunnen tot 1 september 2021 reageren op het ingediende wetsvoorstel.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen