Minister Ollongren bezoekt Delfzijl, Krewerd en Mildwolda

28-06-2021

Maandag 28 juni bracht minister Ollongren opnieuw een bezoek aan Groningen. Zij deed dat samen met Peter Spijkerman, directeur van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Ze bezochten onder andere de bewoners van de Zandplatenbuurt en de Schrijversbuurt in Delfzijl.

In september maakte de minister aan 337 bewoners bekend in Zandplaten Zuid dat zij een nieuwbouw woning krijgen. Vandaag sprak ze hier met de belangengroep Versterken Zandplatengroep die dit traject samen met Woningcorporatie Acantus en de gemeente vormgeeft.

Daarna gingen ze naar Krewerd. Dit dorp heeft een zelf gekozen aanpak van inwoners dat geaccepteerd is door de NCG. Dat doet recht aan de versterkingsoperatie maar ook aan de leefbaarheid van het dorp. Het betreft een integrale aanpak, waarbij niet alleen gekeken wordt naar de versterking, maar ook naar de energietransitie en dorpsvernieuwing.

Als laatste bezochten ze Midwolda. Hier liepen een aantal processen zeer moeizaam en de minister sprak hierover met bewoners, NCG en bestuurders. De gemeente heeft nu ook dit specifieke adres aangedragen voor de eerste inventarisatie voor de nieuwe aanpak schrijnende gevallen waarvoor 50 miljoen is vrijgemaakt.

Meerjaren Versterkingsplan
Afgelopen vrijdag stuurde minister Ollongren het Meerjaren Versterkingsplan (MJVP) naar de Tweede Kamer. Het MJVP is een dynamisch werk- en managementplan, ontwikkeld door de NCG in samenwerking met de gemeenten. Het laat per kwartaal alle nog uit te voeren projecten per dorp, wijk of buurt zien. Per project wordt bovendien een planning van de drie fases in het versterkingsproces gemaakt: opname-beoordelen, ontwerpen en versterken.

De ambitie van het Rijk, regionale overheden en NCG is alle opnames en beoordelingen eind 2023 af te ronden. De realisatie van de versterkingsambitie is afhankelijk van een aantal randvoorwaarden, met name rondom de werking van de typologieaanpak, het aantal herbeoordelingen waarvoor bewoners kiezen en de beschikbare capaciteit in de bouwsector. De streefdatum om de uitvoering van de versterking te voltooien is 2028.

 

Afspraken batch 1588
Gemeenten Eemsdelta, Groningen en Midden-Groningen hebben met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties afgesproken om samen de meerkosten voor versterkingsbatch 1588 voor hun rekening te nemen. Door onder andere de forse stijging van de bouwkosten en strengere eisen in de bouwregelgeving dreigde overschrijding van het in 2019 afgesproken totaalbudget. Het gaat om meerkosten van in totaal 85 miljoen euro. Op deze wijze kan de uitvoering van batch 1588 ongehinderd doorgaan.

Afbeeldingen

Bezoek Delfzijl, Krewerd en Midwolda

Versterkingsprogramma aardbevingsregio Groningen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen