Stijging meldingen van discriminatie in 2020, kabinet neemt extra maatregelen

24-06-2021

Het aantal meldingen over discriminatie is gestegen in 2020. Bij de politie gaat het om een toename van 12 procent en bij de antidiscriminatievoorzieningen gaat het om een toename van 25 procent ten opzichte van vorig jaar.

Dit blijkt uit het landelijk rapport discriminatiecijfers dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de politie is opgesteld.

Demissionair minister Kajsa Ollongren (BZK): Het afgelopen jaar was een kantelpunt in het maatschappelijk debat over discriminatie. Het aantal meldingen laat zien dat er een grote behoefte is aan een meer centrale aanpak. Met onder meer het aanstellen van een Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme en een Staatscommissie wil het kabinet signalen uit de samenleving snel kunnen omzetten in acties. Hierdoor kan discriminatie, op welke grond dan ook, beter en gerichter aangepakt worden. 

Deze toename bleek ook eerder uit de cijfers uit het rapport dat het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie (LECD) van het Openbaar Ministerie in mei heeft gepubliceerd. De stijging zou deels verklaard kunnen worden doordat er een grotere meldingsbereidheid was als gevolg van het maatschappelijk debat over racisme en de Black Lives Matter-demonstraties.

Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme
Alleen met een gezamenlijke aanpak kunnen we discriminatie aanpakken. Het kabinet ziet het afgelopen jaar als een kantelpunt in de aanpak, waarbij samenwerking en verbinding centraal staan en stelt daarom een Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) in. De NCDR wordt voor drie jaar ingesteld, met als belangrijkste opdracht het opstellen van een meerjarig nationaal programma met scherpe doelen en een jaarlijks bijgesteld deel, waarin signalen uit de samenleving omgezet worden in concrete doelen.

Staatscommissie
Naast het instellen van een Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme stelt het kabinet nog dit jaar een Staatscommissie in. Deze Staatscommissie zal voor een periode van vier ingesteld worden en krijgt als taak om doorlopend inzicht te bieden in discriminatie bij de overheid en met concrete voorstellen tot verbetering te komen. De Staatscommissie zal de NCDR continu voeden met deze inzichten en voorstellen, die dit kan verwerken in het jaarlijks deel van het Nationaal Programma. Het kabinet heeft de Staatscommissie aangekondigd in de reactie op het rapport ‘Ongekend onrecht’ van de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag.

 

Aanpak discriminatie in de maatschappij
Of het nu gaat om de woningmarkt, de arbeidsmarkt, in de zorg, op het internet, in het onderwijs, of in de sport, discriminatie komt in allerlei soorten en maten en in alle domeinen van de maatschappij voor. In de afgelopen jaren is door de verschillende ministeries samen met maatschappelijke organisatie ingezet op het tegengaan van discriminatie. Zo wordt onder meer op de woningmarkt onderzoek gedaan met ‘mystery calls’, loopt er een proef met anoniem solliciteren, worden er op Europees en nationaal niveau nadere afspraken gemaakt met de grote internet platformen over het melden en verwijderen van illegale inhoud, waaronder “hate speech” en is door verschillende ministeries en de KNVB, een plan opgesteld met twintig maatregelen om racisme en discriminatie in het voetbal te voorkomen, te signaleren en te sanctioneren.

Ook heeft het kabinet in totaal 7 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds en BES-fonds. De gemeenten kunnen deze middelen inzetten om de antidiscriminatievoorziening in hun gemeente verder te professionaliseren, zodat de burger sneller en beter geholpen kunnen worden bij hun melding over discriminatie.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen