Minister Ollongren bezoekt wijken in Tilburg en Roosendaal

02-06-2021

Vandaag gaat minister Kajsa Ollongren op werkbezoek in de Tilburgse wijk West en de wijk Langdonk in Roosendaal. Twee wijken waar gemeenten zich samen met bewoners, ondernemers en professionals inzetten om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren.

Zo wordt overlast in de wijk aangepakt en gaat aandacht uit naar onder meer onderwijsachterstanden, criminaliteit, gezondheid, woningonderhoud en toekomstperspectief.

Tilburg
Tilburg West is een mooie, groene maar ook kwetsbare wijk met veel sociale huurwoningen, relatief veel armoede en eenoudergezinnen. De laatste jaren is ingezet op het verhogen van de sociale cohesie in de wijk en het bieden van toekomstperspectief. Van woonwijk naar een schone en veilige leefwijk met cultuur, winkels en evenementen. Met aandacht voor de bewoners. Een goede aanpak vraagt echter tijd, capaciteit en een lange adem. Er is gekozen voor ‘doorbraakinitiatieven’ die de bestaande manier van werken doorbreken. Het kan en moet anders. In de buurt, op school en met de woningen. Beter, schoner, veiliger, gezelliger, duurzamer en meer vertrouwen in de toekomst.

 

Roosendaal
De maatschappelijke onrust in de wijk Langdonk in Roosendaal werd in december zichtbaar – letterlijk -  door vuurwerkrellen. Sindsdien wordt er flink geïnvesteerd om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren, ‘buurtpreventisten’ samen met  jongeren- en welzijnswerkers. Tijdens een wandeling in de wijk en in de ontmoetingskerk De Goede Herder spreekt de minister jonge en oudere bewoners. In december was deze – toen nog leegstaande - kerk het middelpunt van de vuurwerkrellen. Nu is het een belangrijke plek in de wijk waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. De gemeente Roosendaal zoekt – net als Tilburg – naar nieuwe manieren om de onderliggende sociale en fysieke problematiek op te lossen. Denk aan discriminatie, werkgelegenheid, ondermijnende criminaliteit en de kwaliteit van de (sociale) huurwoningen.

De ervaring leert dat zowel in de grote als de kleinere steden een integrale analyse en gebiedsgerichte aanpak noodzakelijk is. De Rijksoverheid, gemeenten, maatschappelijke partners en bewoners werken schouder aan schouder, heel gericht, samen.

Afbeeldingen

Vox-Pop Tilburg-West

Werkbezoek Tilburg-West en Roosendaal

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen