Minister Ollongren bezoekt regio Parkstad Limburg

27-05-2021

Vandaag bezoekt minister Ollongren Zuidoost Limburg om te zien hoe de betrokken gemeenten invulling geven aan de in 2019 afgesloten Regio Deal Parkstad Limburg.

Deze Regio Deal richt zich op het verbeteren van de leefbaarheid in de regio Parkstad Limburg, en op het versterken van de sociaaleconomische structuur. Dit krijgt vorm door samen aan de slag te gaan met opgaven op het terrein van onderwijs, werk en gezondheid. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het aanpakken van slechte woningen in het gebied. Omdat deze problemen onderling met elkaar samenhangen, is hiervoor een integrale aanpak nodig.

Tijdens haar bezoek spreekt de minister met burgemeesters, wethouders en bezoekt een bewonersinitiatief De buurttuin in Heerlen Noord. Verder wordt de minister door wethouder Van Zutphen en partner Mathea Severijns (directeur IBA Parkstad) bijgepraat over het belang van de transformatie van het centrum van Heerlen voor de stad én de regio.

Woningbouwimpuls
Bij het bezoek aan het project Urban Wonen overhandigt de minister de schop met de gouden strik aan Heerlense wethouder Van Zutphen. Een symbolische handeling om de wethouder en betrokkenen veel succes te wensen bij de realisatie van het project. Hierbij speelt de Woningbouwimpuls van het ministerie van BZK een belangrijke rol – met de ruim 4,5 miljoen uit deze regeling kunnen in Heerlen 693 woningen gebouwd worden, waarvan het overgrote deel sociale huurwoningen. Het project is gericht op jongeren, starters en senioren, die op zoek zijn naar een betaalbare en kwalitatief goede woning in de binnenstad van Heerlen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen