Staatssecretaris Knops fietst naar locaties pakket Wind in de Zeilen

10-05-2021

Staatssecretaris Knops brengt een bezoek aan Vlissingen en heeft daar locaties bezocht voor de uitvoering van het investeringspakket Wind in de Zeilen (WiZ).

Bijna een jaar geleden bereikten het kabinet, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen een bestuurlijk akkoord over een compensatiepakket voor het niet realiseren van een marinierskazerne in Vlissingen. Dit pakket Wind in de Zeilen bevat diverse maatregelen om stevig te investeren in Zeeland, op zowel economisch als sociaal gebied. Daarmee biedt het nieuwe kansen voor de regio. In totaal investeert het Rijk de komende jaren zo’n 650 miljoen euro in de regio en is de verwachting dat het op de langere termijn meer dan 1.000 banen oplevert. Knops vertegenwoordigt het kabinet bij de uitvoering van het pakket en neemt hij namens het kabinet deel aan de stuurgroep WiZ.

In het afgelopen jaar is er door Vlissingen, Zeeland en het Rijk hard gewerkt aan de uitvoering van het pakket. In dit werkbezoek heeft Knops op locatie van betrokkenen gehoord over de uitvoering van een aantal maatregelen uit het pakket.

Het werkbezoek begon in KAAP, de nieuwe ontwikkel-, test- en demolocatie op de Kenniswerf. Na het welkomstwoord van de burgemeester kreeg Knops een toelichting van wethouder Vader over de ontwikkelingen van de Kenniswerf. De Kenniswerf in Vlissingen is een gebied waar onderwijs en het bedrijfsleven nauw met elkaar samenwerken. De fysieke ontwikkeling van Kenniswerf is onderdeel van het pakket WiZ. Vervolgens werd Knops door KAAP rondgeleid en ging hij in gesprek met wethouder Vader en de projectleiders over de verdere ontwikkeling van de Kenniswerf.

Op de fiets ging Knops naar het stationsgebied van Vlissingen. Dit gebied wordt ontwikkeld tot dé mobiliteitshub in de regio, inclusief nieuwe functies en verbinding met de omliggende gebieden. Deze ontwikkeling is één van de bereikbaarheidsonderdelen uit het pakket. Bij deze locatie ging Knops in gesprek met wethouder Stroosnijder, gedeputeerde Van der Velde en de projectleider over de plannen voor het stationsgebied.

Na een tweede fietsrit arriveerde Knops bij de voormalige locatie voor de marinierskazerne, waar nu het Justitieel Complex Vlissingen komt, bestaande uit een hoogbeveiligde rechtbank, een extra beveiligde gevangenis en een overnachtingslocatie voor rechters en officieren. Knops kreeg van wethouder Vader uitleg over waar wat precies gaat komen. Daarna voerde hij een gesprek over de realisatie van het JCV met de wethouder, Van Vliet (programmadirecteur J&V) en de projectleider.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen