Kabinet wil meer aandacht voor grensregio’s

30-04-2021

De Nederlandse en Vlaamse regering kunnen en moeten zich, samen met de medeoverheden, meer inzetten voor de grensregio’s.

Dat is een van de belangrijkste conclusies van de bestuurlijke werkgroep, die door staatssecretaris Knops en de Vlaamse minister-president Jambon is gevraagd te adviseren over de aanpak van grensbelemmeringen.

Onder leiding van mw. Berx (gouverneur van de provincie Antwerpen) en dhr. Donner (minister van Staat) heeft de werkgroep een voorstel voor de aanpak voor grensbelemmeringen uitgewerkt en een academische studie begeleid naar totstandkoming van grensoverschrijdende infrastructuur. De werkgroep heeft laten zien dat een aanpak gericht op afwijken in plaats van aanpassen van regels perspectief biedt. De aanpak kan echter niet voor alles een oplossing bieden.

Het kabinet verwelkomt de resultaten van de werkgroep en ziet in dat meer nodig is om de ontwikkelingen in grensregio’s te steunen. Inwoners, bedrijven en overheden in grensregio’s hebben vaak te maken met regels uit beide landen. Dat maakt grensoverschrijdende samenwerking complex en nodig.

Staatssecretaris Knops: “Den Haag heeft zich de afgelopen jaren al meer gericht op de grensregio’s, maar er is ook nog veel te doen om nieuwe ontwikkelingen in grensregio’s mogelijk te maken. De aanbevelingen van de bestuurlijke werkgroep gaan daarbij helpen.”

Het kabinet erkent het belang van de aanpak van grensbelemmeringen en zal in lijn met de aanbevelingen van de bestuurlijke werkgroep meer inzetten op expertise, ondersteuning, gezamenlijke voorbereiding van projecten en grensoverschrijdende bestuurlijke afspraken over start, procedures, tijdpad en kosten.

De aanpak van grensbelemmeringen vergt politieke besluitvorming. Voor een evenwichtig besluitvormingsproces, waarin de belangen van grensregio’s zorgvuldig worden meegewogen, hebben staatssecretaris Knops en de Vlaamse minister-president daarom aan mw. Berx en dhr. Donner gevraagd om in de zomer van 2021 een nader advies te geven. Het kabinet kan daarna besluiten op welke wijze de aanbevelingen van de bestuurlijke werkgroep over de versterking van de grensoverschrijdende samenwerking geïmplementeerd moeten worden.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen