Gemeenten mogen verkoopprijs sociale koopwoningen bij wijze van experiment verhogen

22-04-2021

Gemeenten krijgen meer ruimte om betaalbare koopwoningen te bouwen voor starters en middeninkomens.

Het kabinet verhoogt hiervoor de maximaal toegestane verkoopprijs van sociale koopwoningen naar de Nationale Hypotheekgarantiegrens van € 325.000. De huidige limiet van € 200.000 werd door de gemeenten als belemmering ervaren.

Het kabinet wil ervoor zorgen dat gemeenten ook dit jaar al extra mogelijkheden krijgen om meer sociale koopwoningen te bouwen. Daarom wordt bij wijze van experiment op basis van Crisis- en Heerstelwet toegestaan dat, wanneer dat de voorkeur heeft van de gemeente, sociale koopwoningen verkocht mogen worden voor maximaal de NHG-kostengrens van € 325.000. Vanaf 23 april kunnen gemeenten die zich hebben aangemeld gebruik maken van de hogere maximale verkoopprijs.

Gemeenten kunnen zich nog steeds aanmelden

Via de Woondeals kunnen al 95 gemeenten gebruik maken van de extra beleidsruimte. Ook individuele gemeenten kunnen zich aanmelden voor het experiment, net als gemeenten die in de toekomst aansluiten bij de Woondeals. Acht gemeenten hebben dat al gedaan; én het kan nog steeds. Geïnteresseerde gemeenten kunnen zich aanmelden via het e-mailadres van Sociale Koop.

Nieuwe Omgevingswet per 2022

In veel gemeenten is het voor ontwikkelaars moeilijk om een kwalitatief goede koopwoning op te leveren voor een bedrag onder de huidige wettelijke limiet van € 200.000. Door een experiment op basis van de Crisis- en Herstelwet, loopt het kabinet vooruit op de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet in 2022. Daarmee wordt de maximumprijs in het hele land opgetrokken tot de geldende NHG-kostengrens. Deze grens wordt jaarlijks vastgesteld. Gemeenten zijn niet verplicht om de verhoogde verkoopprijs te hanteren: de NHG-grens geldt als nationale maximumprijs, gemeenten zijn vrij om in hun lokale beleid een lagere prijs te kiezen en dit op te nemen in het bestemmingsplan.

Maatwerk mogelijk

De extra beleidsruimte in de prijsbepaling biedt meer mogelijkheden tot maatwerk: in krappe woningmarktregio’s kunnen gemeenten kiezen voor de hogere maximumprijs om te zorgen dat het voor ontwikkelaars mogelijk is om sociale koopwoningen te bouwen. In minder krappe regio’s met lagere grondprijzen kunnen gemeenten kiezen voor een lagere maximumprijs die beter past bij de lokale omstandigheden. 

Ook reacties welkom op wijziging in toewijzingsvorm sociale koop

Bij de evaluatie van de Huisvestingswet is naar voren gekomen dat gemeenten graag willen sturen op de toewijzing van sociale koopwoningen. Die mogelijkheid bestaat op dit moment niet. Om die reden onderzoekt het ministerie van BZK of deze mogelijkheid kan worden gecreëerd binnen de nieuwe Huisvestingswet. Gemeenten die hierover mee willen denken zijn van harte welkom om zich aan te melden via dit mailadres.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen