BZK werkt aan permante mogelijkheid digitaal vergaderen

15-04-2021

Vanwege corona maakten veel gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen het afgelopen jaar de overstap naar digitaal vergaderen en het nemen van besluiten.

Daarvoor is de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming in het leven geroepen. Vanwege het succes hiervan wil de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren dit permanent mogelijk maken.

Het afgelopen jaar zijn de ontwikkelingen met thuiswerken en digitale ontmoetingen snel gegaan. De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming heeft ervoor gezorgd dat volksvertegenwoordigers kunnen blijven functioneren en het openbaar bestuur door kon gaan tijdens de coronapandemie. Ook zorgt digitaal vergaderen voor meer efficiëntie, bijvoorbeeld door het snellere verloop van informerende vergaderingen of door vergaderingen te houden waarin alleen hamerstukken vastgesteld worden. Een voordeel is ook dat het raadslidmaatschap toegankelijker en inclusiever kan worden doordat er meer mogelijkheden bestaan voor mensen met een beperking om deel te nemen. Wel blijft er onder volksvertegenwoordigers de behoefte bestaan om voor grote politieke debatten en belangrijke onderwerpen toch fysiek bij elkaar te komen.

Minister Ollongren: ‘Al voor corona werd gesproken over het mogelijk maken van digitale beraadslaging en besluitvorming. Dit is het moment om het openbaar bestuur de mogelijkheid te geven om mee te gaan in deze ontwikkeling. Ik ben blij dat vanuit de gemeenten, provincies en waterschappen deze wens ook bestaat. De vraag is dan ook niet of er een permanente regeling moet komen, maar hoe deze eruit komt te zien.’

De komende tijd worden vier verkenningen uitgevoerd om de organisatorische, juridische, functionele en technische vereisten en voorwaarden in beeld te brengen. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheid van hybride vergaderingen, waar deelnemers zowel fysiek als digitaal aan deel kunnen nemen. De verwachting is dat de verkenningen voor de zomer zijn afgerond, zodat na de zomer een wetsvoorstel in consultatie kan gaan. Tot die tijd zal de Tijdelijke wet steeds met twee maanden verlengd blijven worden tot de Staten-Generaal een permanente regeling hebben goedgekeurd of afgewezen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen