Extra bijdrage van 10 miljoen euro van het Rijk voor Zeeland

16-04-2021

Bovenop het vorig jaar afgesloten pakket ‘Wind in de zeilen’ met maatregelen om stevig te investeren in Zeeland, komt het Rijk met een extra bijdrage van 10 miljoen euro. Hiermee kan Zeeland Evides ontvlechten van PZEM, waarmee er veel geld vrij komt voor Zeeuwse overheden.

In het compensatiepakket, dat dient als vervanging van de misgelopen marinierskazerne, was afgesproken dat zou worden onderzocht of het mogelijk is de aandelen Evides af te splitsen van die van PZEM. Voor de aandeelhouders (met name de regionale Zeeuwse overheden) is het afsplitsen van Evides gunstig doordat het dividend van Evides dan beschikbaar komt voor regionale investeringen in heel Zeeland. Zo zou dat onder meer gebruikt kunnen worden voor een bijdrage in de financiering van het Delta Kenniscentrum, een van de onderdelen van het compensatiepakket. Afsplitsing van Evides is dan ook een sterke wens van de Zeeuwse overheden.

Staatssecretaris Raymond Knops: “Ik ben blij dat we met deze bijdrage een belangrijke wens van de Zeeuwse overheden mogelijk maken. Hiermee hebben zij weer de mogelijkheid om extra te investeren in het mooie Zeeland.”

Gedeputeerde Dick van der Velde: “Dit geeft ons de kans om álle Zeeuwse gemeenten in directe financiële zin te laten meeprofiteren van het compensatiepakket. En dat tot in lengte van jaren. Ja, dat stemt tot tevredenheid.”

Met deze afspraak is nu het woord aan de Tweede Kamer en aan Provinciale Staten. Eerstgenoemde zal zijn goedkeuring moeten geven aan de € 10 miljoen bij de behandeling van de Voorjaarsnota. Het oordeel van PS is nodig voor het oprichten van en deelnemen aan een overheids-BV en het verlenen van een garantie door de Provincie. Beide zijn namelijk nodig om deze constructie mogelijk te maken.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen