Wetsvoorstel Met één stem meer keus voor advies naar Raad van State

05-03-2021

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het wetsvoorstel Met één stem meer keus.

De kiezer krijgt met deze wet de mogelijkheid om een stem uit te brengen op de gehele lijst van de partij, of op één enkele kandidaat van die partij. Kandidaten die zo voorkeurstemmen verwerven worden sneller gekozen dan dat nu het geval zou zijn. 

Nu heeft een kandidaat veel voorkeurstemmen nodig - om op voorkeurstemmen - een zetel te verwerven in bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Na behandeling in de Eerste en Tweede Kamer kunnen kiezers vanaf medio 2023 op een partij(lijst) of op een individuele kandidaat stemmen.

Minister Ollongren: “Dat de stem op een individuele kandidaat zwaarder gaat tellen dan nu, is een belangrijk onderdeel van het nieuwe kiesstelsel. Kiezers kunnen straks een kandidaat kiezen die staat voor iets wat voor hen belangrijk is, en bijvoorbeeld uit de eigen regio komt. Op die manier komen deze kandidaten sneller dan nu in de Tweede Kamer en zorgen we voor de versterking van de band tussen kiezer en gekozene.”

De staatscommissie parlementair stelsel, de commissie-Remkes, adviseerde het nieuwe kiesstelsel. Het kabinet heeft dit advies overgenomen. Het nieuwe kiesstelsel geldt voor alle directe verkiezingen, dus ook voor provinciale staten of de gemeenteraden. Het wetsvoorstel bevat ook drie andere onderdelen die door de commissie-Remkes zijn aanbevolen: de afschaffing van kieskringen en de verhoging van het aantal ondersteuningsverklaringen en van de waarborgsommen voor nieuwe partijen die deelnemen aan verkiezingen.

Naamswijziging

Dit nieuwe kiesstelsel is oorspronkelijk uitgedacht door het Burgerforum kiesstelsel. Om die reden wordt het nieuwe stelsel ook wel aangeduid als Burgerforum kiesstelsel. Minister Ollongren geeft de voorkeur aan de naam “Met één stem meer keus”: “Met deze naam wordt de essentie waar het nieuwe kiesstelsel voor staat goed verwoord. Bovendien is de naam Met één stem meer keus ook al gebruikt door het Burgerforum kiesstelsel. Dat wil ik graag erkennen door het wetsvoorstel deze naam mee te geven.”

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen