Minister Ollongren bevordert transparantie politieke advertenties met gedragscode

09-02-2021

Het International Institute for Democracy and Electoral Assistance heeft op verzoek van Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een Nederlandse gedragscode opgesteld om transparantie van politieke advertenties te vergroten. Zij doen dit in samenwerking met verschillende internetplatforms en politieke partijen.

De minister geeft hiermee invulling aan de breed gesteunde motie van de Kamerleden Middendorp (VVD) en Kuiken (PvdA).

Ook is op 5 februari www.isdatechtzo.nl live gegaan om kiezers weerbaar te maken tegen desinformatie en doet het online platform DROG onderzoek op social media naar de verspreiding van desinformatie over het verkiezingsproces.

De Nederlandse Gedragscode

Deelname aan de gedragscode is toegezegd door VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, Partij van de Arbeid, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, SGP, DENK en 50PLUS enerzijds en Facebook, Google inclusief YouTube, Snapchat en TikTok anderzijds. De deelnemers doen hiermee onder andere toezeggingen over;

  • De transparantie en het waarborgen van de integriteit van de verkiezingen.
  • Het beperken van de verspreiding van misleidende inhoud, bevorderen transparantie over (betaling aan) tussenpersonen voor het plaatsen van advertenties.
  • Het tegengaan van buitenlandse inmenging. 

Minister Kajsa Ollongren: “Bij online politieke advertenties is het belangrijk om te weten wie de afzender is en waarom je als kiezer een advertentie te zien krijgt. Ik zie het als een stap vooruit dat bijna alle partijen die nu in de Tweede Kamer zitten en de grote internetplatforms samen hun medewerking aan deze gedragscode hebben toegezegd. Ook de nieuwe partijen die deel gaan nemen aan de verkiezingen nodig ik van harte uit om zich bij deze gedragscode aan te sluiten.”

Partijen die willen aansluiten bij de gedragscode kunnen dat doen door zich te melden bij gedragscodeonlinepolitiekeadvertenties@minbzk.nl.

Informatieve website

Op 5 februari is de site www.isdatechtzo.nl gelanceerd. Deze informatieve website, met als doel te helpen bij het op waarde schatten van (des)informatie, is op verzoek van de minister ontwikkeld door Netwerk Mediawijsheid. Op www.isdatechtzo.nl kan een breed publiek onder meer algemene informatie vinden over desinformatie, leren over de werking van filterbubbels en worden tips & tricks gegeven voor het op waarde schatten van informatie.

Intensiveren detectiemaatregelen desinformatie

Samen met data-analisten en wetenschappers brengt DROG[1] in kaart of er op sociale media botnetwerken en nepaccounts actief zijn die desinformatie over het verkiezingsproces verspreiden. Op deze manier wordt inzichtelijk of er bijvoorbeeld onjuiste informatie over de openingstijden van stemlokalen wordt gepusht. Vanaf 9 februari publiceert DROG wekelijkse onderzoeksresultaten op www.forensicjournalism.nl/tk2021 zodat ook journalisten en burgers inzicht krijgen in deze data.

Link naar de kamerbrief Kamerbrief voortgang maatregelen tegen desinformatie richting Tweede Kamerverkiezing | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Link naar de gedragscode Nederlandse Gedragscode Transparantie Online Politieke Advertenties | Richtlijn | Rijksoverheid.nl 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen