Voorbereidingen Tweede Kamerverkiezing verlopen voorspoedig

27-01-2021

Gemeenten bereiden zich volop voor op de komende Tweede Kamerverkiezingen rekening houdend met de coronamaatregelen. Uit een enquête van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onder gemeenten blijkt dat de voorbereidingen voorspoedig verlopen.

De verwachting is dat op 15, 16 en 17 maart in totaal ruim 11.000 stemlokalen beschikbaar zullen zijn. Op woensdag 17 maart worden nu naar verwachting circa 9.250 stemlocaties geopend. Daarmee blijft het aantal stemlokalen op peil ten opzichte van de verkiezing in 2017. Inmiddels hebben 70.000 vrijwilligers zich via www.elkestemtelt.nl aangemeld als stembureaulid.

 

Minister Ollongren: ‘Het is goed om te zien hoe voortvarend gemeenten aan de slag zijn met de voorbereidingen van de verkiezing. Met de genomen maatregelen en de inzet van de gemeenten is alles erop gericht om 17 maart zo veilig mogelijke verkiezingen te organiseren. Het is van groot maatschappelijk belang en democratisch belang dat de verkiezingen door kunnen gaan en de kiezers hun stem kunnen uitbrengen. Want elke stem telt!’

 

Coronamaatregelen
Gemeenten moeten bij de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen rekening houden met de coronamaatregelen. Zo dienen stemlokalen ruim genoeg te zijn om 1,5 meter afstand te houden en worden hygiënemaatregelen getroffen om de gezondheid van kiezers en stembureauleden te beschermen. Op maandag 15 en 16 maart openen in alle gemeenten een aantal stembureaus, vooral voor risicogroepen. Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen bij deze verkiezing hun stem ook per brief uitbrengen. Eerder was al besloten om het aantal volmachten dat kan worden uitgebracht, bij deze verkiezing uit te breiden van 2 naar 3. Doel hiervan is om kiezers ook in coronatijd hun stem uit te kunnen laten brengen, om het aantal stemmers zo veel mogelijk te spreiden en de drukte in de stemlokalen te verminderen. 

Stembureauleden
Door de maatregelen zijn bij deze verkiezing ook meer stembureauleden nodig dan normaal. Ruim 230 gemeenten hebben laten weten inmiddels voldoende aanmeldingen van stembureauleden te hebben. Gemeenten is gevraagd om ruim 10% reserveleden te werven. De campagne via www.elkestemtelt.nl loopt nog door tot eind februari. Vrijwilligers kunnen zich ook direct bij een gemeente aanmelden. In overleg met gemeenten wordt de komende tijd gekeken waar extra gerichte ondersteuning nodig is. Daarnaast wordt er een landelijke reservepool met stembureauleden per regio ingericht waar gemeenten gebruik van kunnen maken bij acute uitval.

Stemlocaties
245 gemeenten geven in de enquête aan inmiddels voldoende stemlocaties te hebben. Daarvan geven ruim 60 gemeenten aan gebruik te maken van tenten/portocabins. Daarnaast richten ruim 40 gemeenten een drive-through stembureau in. Rond de 10 gemeenten heeft meer dan 5 stemlocaties nog niet gereed. Voor het overgrote deel gaat het om slechts enkele locaties. Het ondersteuningsteam van het ministerie van BZK biedt gemeenten die nog zoeken naar geschikte stemlocaties suggesties aan.

Elke stem telt
Met een landelijke publiekscampagne worden kiezers vanaf de eerste week van februari geïnformeerd over de maatregelen die worden genomen om de Tweede Kamerverkiezing zo goed mogelijk te laten verlopen en welke mogelijkheden er zijn om te stemmen. Aanvullend daarop wordt communicatie ingezet voor specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld voor kiezers van 70 jaar en ouder, om hen te informeren over de mogelijkheid om hun stem ook per brief uit te brengen. Zo komt er vanaf 26 februari een landelijk telefoonnummer waar zij met vragen over briefstemmen terecht kunnen. Voor kiezers die extra toegankelijke informatie nodig hebben, worden extra communicatiemiddelen ingezet, zoals een begrijpelijke en toegankelijk overzicht van de manieren waarop kan worden gestemd. Ook wordt extra aandacht besteed aan de jongere kiezers die bij deze verkiezing voor het eerst mogen stemmen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen