BZK: nieuwe wetten en wijzigingen per 1 januari 2021

24-12-2020

Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste wetten en wijzigingen op het terrein van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die per 1 januari 2021 in werking treden.

Eenmalige huurverlaging en afschaffing OVB starters
De wet die regelt dat huurders met een laag inkomen en hoge huur eenmalig een huurverlaging krijgen van hun woningcorporatie, treedt per 1 januari 2021 in werking. Dit betekent dat corporaties aan de slag kunnen met de uitvoering en naar schatting 260.000 huurders recht krijgen op een huurverlaging van gemiddeld € 40 per maand. De maximale huurstijging voor de meeste sociale huurwoningen in 2021 is vastgesteld op 2,4% (inflatie +1%); begin 2021 behandelen de Tweede en Eerste Kamer de maximering huurverhoging in de particuliere sector.

Om starters een betere positie te geven ten opzichte van beleggers en investeerders op de koopmarkt, hoeven huizenkopers tot 35 jaar vanaf 1 januari 2021 eenmalig geen overdrachtsbelasting (OVB) te betalen. Per 1 april 2021 wordt daarbij wel een grens gesteld aan de prijs van de woning, die moet onder de €400.000,- zijn. Voor investeerders en beleggers gaat de OVB omhoog naar 8%.

Lees meer: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverlaging en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/overdrachtsbelasting

Nieuwe wet voor toeristische verhuur van woonruimte
Gemeenten krijgen meer middelen om de vakantieverhuur van woningen in goede banen te leiden. Op plekken waar schaarste is aan woonruimte of de leefbaarheid onder druk staat, kunnen gemeenten maatregelen treffen. Zo kan de gemeente een registratieplicht invoeren. Hierdoor ontstaat meer zicht op adressen en personen die verhuren aan toeristen. Ook kan een maximum gesteld worden aan het aantal nachten dat een woning toeristisch verhuurd mag worden. Bij ernstige overlast of grote negatieve effecten van toeristische verhuur hebben de gemeenten ook de mogelijkheid om een vergunningensysteem in te voeren. Handhaven en de aanpak van fraude wordt makkelijker, bij herhaaldelijke overtreding kan een boete van maximaal €87.000,- worden opgelegd.

Lees meer: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/06/wetsvoorstel-om-uitwassen-toeristische-verhuur-aan-te-pakken-aangenomen

Eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen
Vanaf 1 januari 2021 moeten de vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw, voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Deze nieuwe bouwregels stellen eisen aan de maximale energiebehoefte, het fossiele energiegebruik en aan het opwekken van hernieuwbare energie van gebouwen. Dit betekent dat bij nieuwe woningen en gebouwen niet alleen rekening moet worden gehouden met een goede isolatie en energiezuinige installaties, maar ook met de toepassing van duurzame energie.

Lees meer: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/18/beng-eisen-treden-van-1-januari-2021-in-werking

Nieuw energielabel voor gebouwen
Vanaf 1 januari 2021 is er een nieuw energielabel voor gebouwen. Dit label geeft beter inzicht in de energiezuinigheid van het gebouw. De energielabelletter blijft bestaan, maar de methode hoe dit wordt bepaald verandert. Het nieuwe energielabel geldt voor alle gebouwen. Daarmee komt de methodiek van het vereenvoudigd energielabel (VEL) en de Energie-index (EI) te vervallen.

Lees meer: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/18/nieuw-energielabel-voor-gebouwen-per-1-januari-2021

Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties
Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties gaat op 4 januari 2021 van start. Het richt zich op het oplossen van problemen van burgers, bedrijven en organisaties (melders) die te maken hebben met overheidsregistraties. Het Meldpunt helpt de fout te ontdekken, onjuiste gegevens te corrigeren en de problemen die daardoor zijn ontstaan, op te lossen. Het Meldpunt is begin 2021 in basisvorm ingericht. Gedurende 2021 wordt het Meldpunt doorontwikkeld.

Het meldpunt is te vinden via www.rvig.nl en www.rijksoverheid.nl.

Herindelingen
De gemeente Haaren (Noord-Brabant) houdt op te bestaan op 1 januari 2021. Het grondgebied van de gemeente wordt toegevoegd aan de vier bestaande gemeenten: Boxtel, Oisterwijk, Tilburg en Vught.

De gemeente Eemsdelta komt in de plaats van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Gerard Beukema, nu burgemeester van Delfzijl, is op 4 december 2020 door cvdK René Paas benoemd tot waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente Eemsdelta met ingang van het nieuwe jaar.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen