Politieke overeenstemming tussen Sint Maarten en Nederland

22-12-2020

De regeringen van Nederland en Sint Maarten hebben politieke overeenstemming bereikt over de derde tranche liquiditeitssteun 2020.

In dit akkoord zijn er afspraken gemaakt voor een vrijwillige, maar niet vrijblijvende meerjarige samenwerking tussen beide landen. Eerder was deze overeenstemming al bereikt met Curaçao en Aruba.

In ruil voor hervormingen op Sint Maarten, zal het Nederlandse kabinet nieuwe liquiditeitssteun bieden, maar daarnaast ook op meerdere terreinen investeren in de ontwikkeling van Sint Maarten. Zo gaat Nederland ondersteunen bij de afgesproken structurele hervormingen. Naast de financiële investeringen vanwege de ontstane tekorten als gevolg van de Coronacrisis, gebeurt dit ook met kennis en kunde. Daarvoor is het Caribisch hervormings- en ontwikkelingsorgaan opgericht, kortweg het COHO, dat samen met de ministeries op Sint Maarten en in overleg met stakeholders de hervormingen verder gaat uitwerken. Ook zal dit orgaan mee gaan helpen met de implementatie hiervan. Het COHO zal hierbij geen bevoegdheden overnemen van de Staten, de Regering en de verantwoordelijke overheidsorganen; dit is in het gevoerde overleg nadrukkelijk overeengekomen en vastgelegd. Wel wordt het COHO in staat gesteld om toezicht te houden op de uitvoering van de structurele hervormingen en consequenties te verbinden aan het onvoldoende meewerken hieraan. 

Met het bereiken van deze overeenstemming stelt Nederland ANG 61,2 mln. ofwel 30,6 mln euro liquiditeitssteun beschikbaar voor Sint Maarten voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2020. Ook wordt er 30 mln euro beschikbaar gesteld voor de bouw van een nieuwe gevangenis en structurele verbeteringen in de detentiesituatie op Sint Maarten.

Staatssecretaris Knops: “Na Curaçao en Aruba hebben we nu een politiek akkoord met Sint Maarten. Met dit akkoord wordt er gewerkt aan de noodzakelijke structurele hervormingen die de economie en de samenleving van Sint Maarten duurzaam weerbaarder moeten maken. Naast hervormingen is er ook ruimte voor investeringen op het eiland. Het komen tot deze politieke overeenstemming is een belangrijke stap. Maar met deze overeenstemming is het traject niet afgerond. De in het landspakket opgenomen hervormingen moeten ook echt uitgevoerd worden. Alleen dán ligt voorspoed voor de burgers op Sint Maarten in het verschiet. Dit zal evenwel van iedereen die verantwoordelijkheid draagt op Sint Maarten continue inspanning vergen."

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen