Campagne werving stembureauleden Tweede Kamerverkiezingen van start

30-11-2020

Gemeenten op zoek naar ruim 70.000 stembureauleden

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) start vandaag met een campagne om gemeenten te ondersteunen bij het werven van stembureauleden. Ook roepen de Rijksoverheid, de waterschappen en provincies hun personeel op zich aan te melden als stembureaulid.

Vanwege het coronavirus worden bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 maatregelen getroffen om de verkiezingen goed te laten verlopen. Zo is een beperkt aantal stemlokalen al 2 dagen eerder open en moeten stemlocaties voldoen aan coronaregels. Om kiezers in het stemlokaal te wijzen op de maatregelen, wordt het aantal leden per stembureau uitgebreid van minimaal 3 naar minimaal 4. Daarnaast zijn er veel reserveleden en tellers nodig.

Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK): ‘Het zijn bijzondere verkiezingen in bijzondere tijden. Om ervoor te zorgen dat kiezers veilig hun stem kunnen uitbrengen, zijn zeker 70.000 mensen nodig die meehelpen op de stembureaus als stembureaulid of teller. Ik hoop dan ook dat veel mensen zich in maart willen inzetten voor de democratie. Want elke stem telt!’

Om er samen voor te zorgen dat Nederland kan stemmen en de gemeenten te ondersteunen, steken de medeoverheden een helpende hand toe. Het Rijk, de waterschappen en provincies roepen hun ambtenaren op om zich – als het werk dat toelaat - ook aan te melden als stembureaulid. Mensen kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij hun gemeente of via www.elkestemtelt.nl.

Daarnaast bieden de waterschappen en provincies aan hun gebouwen in te zetten als stembureau. Zij beschikken over gebouwen door het hele land die mogelijk ingericht kunnen worden als stemlocatie. Het ondersteuningsteam stemlokalen bij het ministerie van BZK gaat dit samen met de Unie van Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg aan gemeenten aanbieden. Daarnaast is er vanuit het Rijk een aanbod om rijksgebouwen in te zetten als stemlokaal. Ook andere partijen die mogelijke locaties beschikbaar hebben kunnen zich bij het ministerie of de gemeenten melden.

Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen: ‘Stemmen in een gemaal, met uitzicht op het water? Het zou zomaar kunnen gebeuren bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Uitzonderlijke omstandigheden vragen om uitzonderlijke oplossingen. Waterschappen en provincies beschikken over gebouwen op plekken door het hele land die zo nodig ingericht kunnen worden als stemlocatie. Wij reiken als medeoverheden de gemeenten uiteraard graag de hand. Ook willen we onze medewerkers aanmoedigen om zitting te nemen in een stembureau.’

Jan van Zanen, Vereniging Nederlandse Gemeenten: ‘Dit is een sympathiek gebaar! Gemeenten staan voor een enorme opgave om de verkiezingen op een goede manier te organiseren. De druk is groot. We zijn daarom enorm blij met de inzet van locaties en eventuele vrijwilligers door onze medeoverheden. Het maakt de verkiezingen voor gemeenten beter uitvoerbaar en veiliger voor kiezers.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen