Snel 12.400 woonplekken erbij voor kwetsbare groepen

09-11-2020

In 2020 en 2021 moet de bouw van 12.400 woonplekken voor kwetsbare groepen versneld van start gaan.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties investeert 50 miljoen euro in 123 concrete projecten. Hiermee wordt een flinke stap gezet om dak- en thuislozen, arbeidsmigranten en andere spoedzoekers van goede huisvesting te voorzien.

 

Snel resultaat

De 59 gemeenten die een bijdrage krijgen voor 1 of meerdere projecten hebben allemaal via lopende programma’s concrete projecten ingediend die snel van start kunnen gaan, maar waarbij de financiering nog een obstakel vormde. De bouw moet uiterlijk in 2021 starten. Het gaat om dan om gemeenten betrokken bij:

  • Programma Leefbaarheid en Veiligheid (de 16 Stedelijke Vernieuwingsgebieden)
  • De brede aanpak dak- en thuisloosheid
  • De woondeals
  • Het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten
  • De stimuleringsaanpak flexwonen

Van de 12.400 woonplekken zijn er 4.700 bestemd voor arbeidsmigranten, 2.600 voor dak- en thuislozen en 5.100 andere spoedzoekers. Die laatste groep gaat bijvoorbeeld om mensen die door een scheiding hun huis verliezen of statushouders. Een groot deel van de projecten bevinden zich in een van de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden. Het gaat voornamelijk om flexibele tijdelijke huisvesting en om transformatieprojecten.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen