Eén jaar Direct Duidelijk Brigade: 20.000 verbeterde teksten

13-10-2020

De Direct Duidelijk Brigade heeft in een jaar tijd flink resultaat geboekt.

De Direct Duidelijk Brigade is in oktober 2019 opgericht door staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om ambtenaren te helpen bij het verbeteren en begrijpelijker maken van teksten van de overheid.

Het enthousiasme bij overheidsorganisaties om mee te doen aan Direct Duidelijk is groot. 120 overheidsorganisaties zijn inmiddels bezig met het verbeteren van teksten op basis van de Direct Duidelijk aanpak, zij gebruiken de (online) trainingen, hulpmiddelen en goede voorbeelden op de website www.directduidelijk.nl.

Uit een enquête onder 188 overheidsorganisaties blijkt dat er sinds de start van Direct Duidelijk 20.000 teksten zijn verbeterd door overheidsorganisaties. Het gestelde doel om 1000 veel verstuurde teksten in 2020 te verbeteren is daarmee ruim gehaald.  

Ook zijn er 45 Direct Duidelijk Deals door gemeenten, waterschappen en provincies ondertekend. Met het ondertekenen van een Direct Duidelijk Deal maakt het bestuur van een overheidsorganisatie de afspraak om ‘direct duidelijk’ te communiceren, concrete doelen te stellen en de resultaten te meten.

Staatssecretaris Knops: “De Direct Duidelijk Brigade heeft voor een sneeuwbaleffect gezorgd. Steeds meer overheidsorganisaties zien in hoe belangrijk duidelijk communiceren is.  Ik wil alle brigadeleden en overheidsorganisaties bedanken voor hun harde werk in het afgelopen jaar. We zijn er echter nog niet. Het probleem van onduidelijke overheidsteksten lost zich niet in een jaar tijd op. Dat vraagt om alertheid en aandacht."

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen