Sneller en meer woningen voor starters en huurders

15-09-2020

Het kabinet bouwt de komende jaren stevig door. Huurders en starters krijgen hierdoor meer kans op een woning. Er is een groot tekort aan betaalbare woningen en de druk op de woningmarkt is groot.

Door 100 miljoen euro aan investeringen naar voren te halen en 50 miljoen extra te investeren komen er 15.000 tot 25.000 woningen extra bij. De besluitvorming over 14 grote woningbouwlocaties wordt versneld.

Bovendien verlaagt het kabinet eenmalig de overdrachtsbelasting voor starters. Ook wil het kabinet de betaalbaarheid van huur verbeteren. Zo krijgen huurders huurverlaging als zij een hoge huur betalen ten opzichte van een laag inkomen. Er is 100 miljoen euro jaarlijks gereserveerd tot en met 2030, 1 miljard euro in totaal, voor bronmaatregelen om een drempelwaarde of partiële vrijstelling voor de bouw in te kunnen voeren als onderdeel van de stikstofaanpak. Voor de bouw ontstaat zo weer een goed perspectief. Voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving komt er extra 75 miljoen euro beschikbaar.

Meer financiële ruimte voor gemeenten
Vanaf 2021 krijgen gemeenten meer financiële ruimte. In 2022 gaat er € 300 miljoen extra naar Jeugdzorg. Ook komt er meer geld om mensen te begeleiden die hun baan verliezen. Dit extra geld voor gemeenten komt bovenop op de compensatie van ruim 1,5 miljard voor 2020 die al eerder is afgesproken om de gevolgen van corona op te vangen. Daarnaast ontvangen gemeenten in 2021 € 100 miljoen om winkelcentra en bedrijventerreinen te herstructureren en te ontwikkelen. Over de financiële en sociaaleconomische gevolgen van de corona-aanpak voor gemeenten, provincies en waterschappen blijft het kabinet in gesprek met de medeoverheden.

Sterke en levendige democratie
Het kabinet wil de verbinding tussen kiezers en gekozenen, versterken. In maart 2021 zijn de verkiezing voor de Tweede Kamer. Bij de praktische organisatie daarvan besteden Rijk en gemeenten extra aandacht aan de corona-maatregelen. Ook wordt in 2021 samen met jongeren een landelijke vorm van jongereninspraak uitgewerkt.

De overheid stimuleert inwoners om actief betrokken te zijn bij hun gemeente. Bijvoorbeeld als zij het slimmer, beter of goedkoper willen doen. Dit uitdaagrecht wordt in 2021 in de wet verankerd. Tot slot wordt 2021 de dialoog slavernijverleden, over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in de huidige samenleving, afgerond. 

Iedereen moet digitaal mee kunnen doen
Contact met de overheid moet voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk zijn. In 2021 wil het kabinet dat de dienstverlening beter aansluit op de persoonlijke situatie en krijgen mensen die dat nodig hebben maatwerk. De ‘Direct Duidelijk Brigade’ verbetert onduidelijke brieven en teksten van overheidsorganisaties.

Door de coronacrisis zijn mensen meer dan ooit aangewezen op digitaal contact. Het kabinet wil iedereen de kans geven om digitaal mee te doen. Alleen heeft niet iedereen een laptop of tablet én de vaardigheden om hiermee overweg te kunnen. Met de actie #allemaaldigitaal werken overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven samen. Denk aan ouderen die met een tablet digitaal kunnen deelnemen aan online dagactiviteiten. Met cursussen en de Digihulplijn (0800-1508) worden mensen ondersteund bij het leren van digitale vaardigheden.

Groningen
Een veilig Groningen voor de bewoners in het aardbevingsgebied is één van de topprioriteiten van dit kabinet. Hierbij staan de bewoners van Groningen centraal. Het kabinet zet alles op alles om de uitvoering te versnellen. In 2021 komen er nog meer afspraken die snel voor veilige woningen in Groningen moeten zorgen. Dankzij het Bouwakkoord tussen Rijk, Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de regio kan deze versterking versnellen. Ook zijn met woningcorporaties afspraken gemaakt over de vergoedingen bij de toekomstige versterking (vanuit veiligheid) aan huurders. Tot slot werken Rijk en regio aan oplossingen voor ongewenste verschillen die waren opgetreden.

Afbeeldingen

De begroting van het ministerie van BZK voor het jaar 2021

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen