Grondwetswijzingen klaar voor eerste lezing

16-07-2020

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vandaag twee wetsvoorstellen naar de Tweede Kamer gestuurd om het parlementaire stelsel te hervormen.

Het gaat om de grondwetswijzing voor een andere verkiezingswijze van de Eerste Kamer en om de wijziging in de procedure om de Grondwet te veranderen. Deze voorstellen zijn aangekondigd in het kabinetsstandpunt over de staatscommissie parlementair stelsel.

Langere zittingstermijn Eerste Kamerleden

Het kabinet wil de leden van de Eerste Kamer een zittingstermijn van zes jaar te geven. Om de drie jaar wordt dan de helft van de leden gekozen door de Provinciale Staten. Deze manier van kiezen bestond tot 1983.

Deze wijziging draagt bij aan een betere rolverdeling tussen de Eerste en de Tweede Kamer. Een langere zittingstermijn van de Eerste Kamer past bij haar rol als bewaker van de kwaliteit van de wetgeving, op enige afstand van het regeerakkoord en de actuele politieke debatten in de Tweede Kamer.

Op deze manier is er geen vaste koppeling meer met de datum van de Provinciale Statenverkiezingen. Die verkiezingen kunnen dan echt over provinciale onderwerpen gaan.

Wijziging in de procedure om de Grondwet te veranderen

Het kabinet stelt voor om een verbetering te maken in de manier waarop de Grondwet gewijzigd kan worden. Nu is het zo dat de Tweede en de Eerste Kamer allebei twee keer moeten instemmen met een Grondwetswijziging. Tussendoor vinden er verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Het kabinet stelt voor dat de Kamers die tweede keer gezamenlijk vergaderen en besluiten of de Grondwet gewijzigd wordt. Er moet dan tenminste een meerderheid van twee derde vóór zijn. Doordat de Kamers gezamenlijk beslissen, wordt voorkomen dat zij op zo’n belangrijk moment tegenover elkaar komen te staan.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2020Z14103&dossier=35533

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen