12 Regio Deals definitief: Rijk en regio investeren 331 miljoen

13-07-2020

In de laatste ronde Regio Deals investeert dit kabinet samen met 12 regio’s 331 miljoen euro om de kracht van de regio te versterken. Het Rijk draagt ruim 157 miljoen euro bij aan de realisatie van deze nieuwe Regio Deals, de regio verdubbelt dat bedrag ruim.

De gevolgen van het coronavirus hebben grote impact op ons dagelijks leven, maatwerk in verschillende regio’s is juist nu belangrijk. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en andere bewindspersonen aan de Tweede Kamer. In totaal zijn er nu 28 Regio Deals. Met deze bijdrage aan de brede welvaart in de regio geeft het Rijk een impuls aan de veerkracht van de regio en haar inwoners.

Elke regio kenmerkt zich door haar eigen kansen, kwaliteiten en opgaven. In het afgelopen half jaar zijn er samen met de regio’s plannen ontwikkeld om de volgende gebieden te versterken: Zuidoost Friesland, Oost-Groningen, Groningen Noord, Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland, Veluwe, Cleantech Regio, Zwolle, Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Limburg, Noordoost-Brabant, Drechtsteden – Gorinchem en Rivierenland. Eerder werden deze kabinetsperiode al 16 Regio Deals gesloten in alle provincies in Nederland. Er wordt gewerkt aan verschillende opgaven, waardoor nu in heel Nederland op meerdere plekken de brede welvaart op integrale wijze wordt versterkt.

De voorstellen van Utrecht met de wijken Overvecht, Batau en Vollenhove en Zuid-Hollandse Delta, die vanaf februari ook zijn uitgewerkt tot een Regio Deal worden ook naar verwachting nog deze zomer gesloten.

Net als de vorige deals, kennen ook deze nieuwe deals een aantal herkenbare, en vaak samenhangende, opgaven: bevolkingsdaling, vergrijzing, de gevolgen van klimaatverandering, energietransitie, teveel ongeschikte of te weinig geschikte woningen, een mismatch op de arbeidsmarkt, natuur die onder druk staat, ongelijke kansen en criminaliteit. In Noordoost-Brabant staan traditionele sectoren zoals industrie en landbouw plus bijbehorende gemeenschappen onder druk. Het gebied vraagt om een nieuwe, groenere herinrichting, en een flinke impuls aan zowel arbeidsmarkt als leefbaarheid in steden en dorpen zodat er nieuw perspectief ontstaat. In de plattelandsregio Oost-Groningen wil men de neerwaartse spiraal onder meer veroorzaakt door bevolkingsdaling keren door te investeren in onderwijs, wonen, werk en gezondheid.

De Regio Deals worden binnenkort ondertekend waarna ze van start kunnen. In de komende jaren zijn de regio’s aan het werk met verschillende opgaven en trekken hierin op met verschillende departementen en partners uit de regio.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2020/07/13/kamerbrief-regio-deal-groningen-noord

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2020/07/13/kamerbrief-regio-deal-oost-groningen

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2020/07/13/kamerbrief-regio-deal-regio-zwolle

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2020/07/13/kamerbrief-regio-deal-veluwe

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2020/07/13/kamerbrief-regio-deal-cleantech-regio

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2020/07/13/kamerbrief-regio-deal-fruitdelta-rivierenland

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2020/07/13/kamerbrief-regio-deal-noordoost-brabant

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2020/07/13/kamerbrief-regio-deal-noord-limburg

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2020/07/13/kamerbrief-regio-deal-zeeuws-vlaanderen

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2020/07/13/kamerbrief-regio-deal-drechtsteden---gorinchem

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2020/07/13/kamerbrief-regio-deal-maritiem-cluster-kop-van-noord-holland

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2020/07/13/kamerbrief-regiodeal-zuidoost-friesland

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen