BZK doet eindbod nieuwe cao voor rijksambtenaren

09-07-2020

De vakbonden en de Rijksoverheid zijn het niet eens geworden over een nieuwe cao voor alle ruim 120.000 rijksambtenaren. Het gat tussen de looneis van de bonden en het loonbod van de Rijksoverheid bleek te groot.

Over een aantal belangrijke inhoudelijke punten, zoals duurzaam vervoer, zijn de onderhandelaars het wel met elkaar eens. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat onderhandelt namens de Rijksoverheid, heeft maandag een eindbod neergelegd.

Staatssecretaris Knops: “De gesprekken met de bonden waren intensief. In korte tijd hebben we geprobeerd afspraken voor een nieuwe cao te maken. Met dit loonbod laten we de waardering zien voor de inzet van ambtenaren tijdens de coronacrisis. Tegelijkertijd weten we dat de economische gevolgen van de coronacrisis groot zullen zijn. In de private sector zullen banen verloren gaan en mogelijk salarissen worden gekort. De ruimte om lonen te verhogen binnen het Rijk is dan ook beperkt”.

Loonbod werkgever

De werkgever Rijk biedt een structurele loonstijging van 0,7% en een eenmalige uitkering van € 225 voor een cao met een looptijd van een half jaar. Daarmee komt de totale structurele loonstijging voor rijksambtenaren in 2020 op 2,7%.

Investeren in duurzaam vervoer

Over een aantal inhoudelijke verbeteringen van de cao waren de bonden en de Rijksoverheid het wel eens. Er komen nieuwe regels voor internationale dienstreizen, met als doel het vliegverkeer terug te dringen. Rijksambtenaren krijgen € 500 om een fiets aan te schaffen voor hun woon-werkverkeer. En we starten een pilot met leasefietsen. Zo dragen we bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot, en ontlasten we het openbaar vervoer. Deze maatregelen zijn pas van kracht als er een cao-akkoord wordt gesloten.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen