De Nederlandse overheid gaat toezien op de nationale infrastructuur voor e-facturatie

06-07-2020

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) neemt het beheer en toezicht op de infrastructuur voor e-facturatie per 1 oktober 2020 op zich.

E-factureren is het elektronisch uitwisselen van factuurgegevens tussen leverancier en koper. Uit twee onderzoeken kwam naar voren dat het publiek belang van een veilige en betrouwbare infrastructuur voor e-facturatie een grotere en actievere rol van de overheid vergt.

De Nederlandse overheid is door de Europese regelgeving en de Nederlandse Aanbestedingswet verplicht om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. De Nederlandse overheid voldoet aan deze verplichting door te zijn aangesloten op Peppol, de digitale infrastructuur die het mogelijk maakt om e-facturen met elkaar uit te kunnen wisselen.

Om te kunnen garanderen dat de Nederlandse overheid ook in de toekomst is verzekerd van een veilige en betrouwbare digitale infrastructuur voor e-facturatie, neemt het ministerie van BZK de rol van kadersteller en toezichthouder in goed overleg over van de private stichting Simplerinvoicing.

Het ministerie van BZK en de stichting Simplerinvoicing zorgen ervoor dat gedurende de overdracht van de PEPPOL-autoriteit de digitale infrastructuur beschikbaar blijft voor bedrijven en overheden om e-facturen te versturen en te ontvangen.

Wat is Peppol?

Peppol is een gestandaardiseerde digitale uitwisselingsinfrastructuur om elektronische facturen te kunnen verzenden en ontvangen. Peppol is geen op zichzelf staande technische voorziening of softwareprogramma. In plaats daarvan wordt de Peppol-infrastructuur geleverd door meerdere toegelaten serviceproviders in een netwerk. Deze serviceproviders werken samen in een stelsel volgens gezamenlijke afspraken: het Afsprakenstelsel Peppol.

De Nederlandse Peppol-autoriteit ziet erop toe dat de toegelaten deelnemers zich houden aan de gezamenlijke afspraken over de veiligheid, betrouwbaarheid en interoperabiliteit van de digitale infrastructuur.

Wat is elektronisch factureren?

Een elektronische factuur (e-factuur) bevat dezelfde factuurgegevens als een papieren factuur. Op basis van de factuur wordt een betaling verricht. Bij e-facturatie is de indeling altijd op dezelfde wijze gestructureerd. Een e-factuur kan daardoor heel makkelijk vanuit het ene geautomatiseerde systeem elektronisch worden verwerkt in het andere systeem. Tijdrovende en kostbare handmatige verwerking is daarmee verleden tijd. Dit levert voor zowel leveranciers als overheid kosten- en tijdbesparingen op. Bijv. omdat zij sneller betaald worden.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen