Start dialooggroep slavernijverleden

06-07-2020

De komende tijd start een ‘adviescollege dialooggroep slavernijverleden’ een reeks gesprekstafels over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in de hedendaagse samenleving. Het doel van de gesprekken is gericht op verbinding en een bredere erkenning van dit gedeelde verleden.

Dat heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer laten weten. In 2021 levert deze dialooggroep een rapport met bevindingen op aan de minister van BZK.

Ollongren: ‘Discriminatie en racisme zijn hardnekkige problemen in onze samenleving. Daarom is het belangrijk om met elkaar het gesprek aan te gaan om stil te staan bij wat het slavernijverleden voor mensen in het heden betekent. Zo kunnen we een pijnlijk verleden omzetten in iets wat ons als samenleving verbindt in plaats van verdeelt.’

Maatschappelijke sectoren

De dialooggroep zal in verschillende maatschappelijke sectoren, zoals bijvoorbeeld cultuur, sport en bedrijfsleven de komende tijd gesprekstafels organiseren. De dialoog richt zich op de hele Nederlandse samenleving. Ook op de Caribische delen van het Koninkrijk vinden gesprekstafels plaats. Daarmee staat een inclusieve benadering bij de dialoog voorop. Ook maatschappelijke organisaties zullen betrokken worden. De dialooggroep zal eigen keuzes maken over de exacte invulling van de gesprekstafels. 

Namen

Naast de voorzitter Frits Goedgedrag bestaat de dialooggroep uit Edgar Davids, Lilian Gonçalves-Ho Kang You, Hannie Kool-Blokland, Glenn de Randamie (Typhoon) en Ruben Severina. Daarnaast komt er een vaste groep van ca. 4 of 5 wetenschappers die de dialooggroep gevraagd en ongevraagd zullen adviseren. Het ministerie van BZK faciliteert de dialoog. Voor 1 mei 2021 zal de dialooggroep een advies aan minister Ollongren aanbieden met de bevindingen van de gesprekstafels.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen