Akkoord tussen kabinet en Zeeuwse partijen

30-06-2020

Welkom op de nieuwssite van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De contactgegevens van de woordvoerders vindt u onder Contact.

Het kabinet, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen hebben een bestuurlijk akkoord bereikt over het compensatiepakket dat is opgesteld door speciaal adviseur Bernard Wientjes.

Het akkoord bevat een pakket aan maatregelen om stevig te investeren in Zeeland, op zowel economisch als sociaal gebied. Daarmee biedt het nieuwe kansen voor de regio.

Zo komt er onder meer een Delta Kenniscentrum in Vlissingen, gefocust op de unieke Zeeuwse combinatie van voedsel, water en energie. Hiervoor wordt een samenwerkingsverband aangegaan tussen de Zeeuwse kennisinstellingen (Scalda, Hogeschool Zeeland, University College Roosevelt en Wageningen Marine Research) en Wageningen Universiteit en de Universiteit Utrecht. Om deze ontwikkeling te ondersteunen, worden er door het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld voor onder andere de gebiedsontwikkeling van de Kenniswerf.

Verder wordt er een grootschalig justitieel complex gebouwd met een extra beveiligde zittingslocatie voor de rechtbank, een strategisch kenniscentrum tegen ondermijnende criminaliteit, een beveiligde werk- en overnachtingslocatie, plus een extra beveiligde inrichting.

Daarnaast komt er een snellere treinverbinding vanuit Zeeland naar de Randstad, Brabant en Vlaanderen. En komt er een huisartsenopleiding in Zeeland en een regionaal gezondheidscentrum in Vlissingen.

In totaal investeert het Rijk de komende jaren zo’n 650 miljoen euro in de regio en is de verwachting dat het op de langere termijn zeker meer dan duizend banen zal opleveren.

Staatssecretaris Raymond Knops ziet grote kansen voor de toekomst van de regio. “De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan hernieuwd vertrouwen tussen Zeeland en het Kabinet, iets wat gezamenlijk perspectief geeft voor de toekomst. Dit akkoord draait niet alleen om geld maar om het benutten van kansen die ten goede komen aan de inwoners van Zeeland. Zeeland wordt beter bereikbaar en daarmee aantrekkelijker. Samen met Zeeland gaan we deze kansen verwezenlijken.”

Bernard Wientjes is blij met de totstandkoming van dit bestuurlijk akkoord, dat een nieuwe start tussen kabinet en regio markeert. “Vanaf het begin heb ik mij gericht op een pakket met voorstellen die onderling sterk samenhangen, die samen ruimhartig compenseren en tegelijk zowel de sterke kanten van de regionale economie stimuleren als op de zwakkere facetten een goed antwoord bieden.”

Commissaris van de Koning Han Polman: “Wij zien hier een welgemeende uitgestoken hand van het kabinet, met de intentie om het verleden achter ons te laten en weer constructief samen te werken aan gemeenschappelijke doelen. Wij zullen dit akkoord met een positief advies aan Provinciale Staten voorleggen.”

Burgemeester Bas van den Tillaar van de gemeente Vlissingen: “Als gemeente Vlissingen zijn we blij met dit pakket. Hiermee kunnen we gezamenlijk verder om Zeeland en Vlissingen structureel sociaal-economisch te laten groeien. We zien het, samen met het getoonde commitment van alle partijen, als een stap vooruit in het versterken van het vertrouwen en de samenwerking.”

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.