Wooncarrière maken in Charlois dankzij de Crisis- en herstelwet

Beeld Hollandse Hoogte
05-06-2020

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de 22ste tranche van de Crisis- en herstelwet (Chw). De projecten uit deze tranche dragen onder andere bij aan een diverser woningaanbod.

Zo regelt een nieuw Chw-experiment dat bepaalde woningen in drie wijken in het Rotterdamse stadsdeel Charlois tijdelijk verhuurd kunnen worden voor een periode van 14 jaar in plaats van 7 jaar. Daarna kunnen deze woningen worden samengevoegd tot grotere woningen.

Hierdoor kunnen inwoners een ‘wooncarrière’ maken in Charlois: verhuizen van een kleinere naar een grotere woning. Dat is op dit moment niet mogelijk door de eenzijdige woningvoorraad in dit stadsdeel.

Vergunningsvrij bouwen

Daarnaast wordt het Rotterdamse experiment Architect aan Zet verlengd tot 2022. Hiermee kunnen inwoners – onder begeleiding van architecten – vergunningsvrij huizen bouwen of dakkapellen plaatsen.

Werk maken van duurzaamheidsdoelen

Gemeenten gebruiken de Chw ook om hun duurzaamheidsambities te realiseren. In een nieuw Chw-experiment uit de 22ste tranche gaat de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld aan de slag met het terugwinnen van energie en grondstoffen uit afvalwater in het stadsdeel Noord. Dat kan door het aansluiten van nieuwe woningen op twee verschillende rioolsystemen. Met een ander Chw-project wil de gemeente Amsterdam een ondergronds afvaltransportsysteem voor de nieuwe Sluisbuurt ontwikkelen. Met zo’n systeem kan afval beter worden gescheiden.

Crisis- en herstelwet

De Chw loopt vooruit op de Omgevingswet. Door de Chw kunnen gemeenten nu al experimenteren met elementen uit de Omgevingswet. Het experiment Architect aan Zet uit de 22ste tranche is hier een voorbeeld van. In eerdere experimenten gebruikten gemeenten de Chw bijvoorbeeld voor flexibelere bestemmingsplannen die ruimte bieden aan nieuwe woningen en duurzaamheidsprojecten.

In totaal lopen op dit moment 400 Chw-projecten in 200 gemeenten. Via een halfjaarlijkse wijziging van het Besluit uitvoering Chw – de zogeheten tranches – kunnen nieuwe experimenten worden toegevoegd. De 22ste tranche wordt nu voorgelegd aan het parlement. Door middel van een ministeriële regeling onder de Chw kunnen snel nieuwe projecten worden toegevoegd aan bestaande experimenten.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen