71 gemeenten dienen aanvraag in voor proeftuin aardgasvrije wijk

14-05-2020

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft van 71 gemeenten een plan ontvangen voor deelname aan het Programma Aardgasvrije Wijken. Met het programma wil het ministerie met zogeheten proeftuinen de kennis over het succesvol aardgasvrij maken van woonwijken stimuleren.

Voor de tweede ronde van het programma is een rijksbijdrage van gemiddeld 4 miljoen euro per proeftuin beschikbaar voor ongeveer 25 wijken.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten de regie hebben in de aanpak om stap voor stap hun wijken aardgasvrij te maken. Het Programma Aardgasvrije Wijken selecteert hiervoor proeftuinen en heeft een kennis- en leerprogramma. Van dit programma kunnen alle gemeenten in Nederland gebruikmaken.

Tweede uitvraag

In oktober 2018 zijn de eerste 27 proeftuinen aardgasvrije wijken geselecteerd. Eind 2019 zijn alle 355 gemeenten uitgenodigd om een voorstel in te dienen voor de tweede ronde proeftuinen. Het doel van deze tweede uitvraag is om meer gemeenten de gelegenheid te geven ervaring op te doen met het aardgasvrij maken van wijken.

Toets op uitvoeringsgereedheid

Meer dan bij de eerste ronde ligt de nadruk op uitvoeringsgereedheid van de aanpak en de robuustheid van de plannen. Met name de financiële en technische onderbouwing, het participatieplan, de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan de regierol en de verbinding met andere wijkopgaven zijn van belang. De Adviescommissie Aardgasvrije Wijken beoordeelt alle 71 plannen en brengt hierover advies uit aan de minister van BZK. De minister maakt de selectie bekend rond 1 oktober 2020.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen