Eddie van Marum

Staatssecretaris Herstel Groningen.

Geboren op 25 mei 1968 in Groningen, ongehuwd, samenwonend met vriend, 1 zoon en 2 bonusdochters. Partij: BBB.

Taken

 • Informatie volgt

Opleiding

 • 1986 – 1990
  Chr. MAS, Groningen
 • 1984 – 1985
  Chr. Mavo, Groningen
 • 1981 – 1985
  Vwo/havo Wessel Gansfort College, Groningen

Loopbaan

 • 2 juli 2024
  Benoeming E. van Marum tot staatsecretaris Herstel Groningen in het kabinet-Schoof
 • 2010 – juli 2024
  Zelfstandig ondernemer (ZZP); onder meer werkzaam in uitvaartverzorging, contra-expert brand-, storm-, water- en mijnbouwschade uitvaartverzorging en fauna-adviseur agrarisch natuurbeheer en predatorenbeheer
 • 2009 – 2010
  Diverse werkzaamheden bij de provincie Groningen
 • 2007 – 2009
  Administratief en coördinerend rayonambtenaar muskusrattenbestrijding, provincie Groningen
 • 2006 – 2008
  Weidevogelcoördinator bij de Agrarische Natuur Vereniging Stad en Ommeland
 • 1991 – 2006
  Muskusrattenbestrijder bij de provincie Groningen
 • 1990 – 1991
  Algemeen medewerker bij elektrotechnisch bedrijf Bolhuis, Baflo
 • 1989 – 1990
  Zelfstandig melker en veeverzorger op melkveebedrijf

Nevenfuncties

 • 2024
  Kandidaat Europese verkiezingen namens BBB
 • 2023
  Coalitiebesprekingen gevoerd namens BBB (provincie Groningen)
 • 2023 – 2024
  Lid Provinciale Staten voor BBB
 • 2017 – 2021
  Lid werkgroep onafhankelijk meten effecten mijnbouw
 • 2007 – 2009
  Bestuurslid Vereniging Duurzame Landbouw Stad en Ommeland
 • 2005 – 2006
  Voorzitter koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) gewest het Hoge Land en bestuurslid provinciaal bestuur
 • 2002 – 2005
  Faunadeskundige bij de Werkgroep Fauna & Provinciaal Beleid van de KNVJ
 • 2000 – 2005
  Medeoprichter en voorzitter Stichting Winsumer Baistemaart (jaarmarkt)
 • 1993 – 2007
  Commissielid en bestuurslid bij WBE’s (Wildbeheereenheid) van Hunsingo en Noordwest Groningen
 • 1993 – 2006
  Coördinator Weidevogelgroep Hunsingo
Cookie-instellingen