De newsroom van het ministerie van BZKNieuwsberichten, toespraken en optredens

Alexandra van Huffelen

Alexandra van Huffelen

Geboren op 21 juli 1968 in Leiden, getrouwd. Partij: D66.

Taken

 • Koninkrijksrelaties
 • Informatiesamenleving & overheid (inclusief AcICT) en Logius
 • SSC-ICT en Doc-Direct
 • Digitale rijksdienst en digitale veiligheid overheid
 • Identiteit (onder andere paspoort, ID-kaart) Basisregistratie Personen (BRP) en Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)
 • Beperking regeldruk voor burgers
 • Open data
 • Borgen transparantie en normering algoritmes in samenleving en overheid (inclusief aanspreekpunt algoritme-autoriteit bij AP)
 • NL digitaliseringsstrategie, normering beleid digitalisering en desinformatie

Opleiding

 • 1986
  Vwo, De Vlietschans (Leiden)
 • 1992
  Bestuurskunde, Rijksuniversiteit Leiden en Erasmus Universiteit (Rotterdam)
 • 1993
  Vakopleiding Openbare Financiën voor Hogere Ambtenaren (VOF-HA)

Loopbaan

 • 1992
  Verschillende functies op het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
 • 1997
  Directeur Projectbureau Energie 2050
 • 2000
  Verschillende functies in binnen- en buitenland voor Essent
 • 2010
  Wethouder Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte gemeente Rotterdam
 • 2014
  Algemeen directeur Gemeentelijke Vervoerbedrijf Amsterdam
 • 29 januari 2020 – 10 januari 2022
  Staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane in het kabinet-Rutte III
 • 10 januari 2022
  Drs. A.C van Huffelen benoemd tot staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering in het kabinet-Rutte IV

Nevenfuncties

 • 2015-2019
  Voorzitter van de Landelijke Fondsenwervingscommissie bij D66
 • 2019
  Lid Eerste Kamer voor D66; portefeuille Economische zaken en Klimaat, Zorg en Fiscaliteit
 • 1995-2012
  Verschillende commissaris- en toezichtsfuncties. Onder andere bij:
  • het Brabants Orkest
  • de stichting van verpleeg- en verzorghuizen Van Neynselgroep
  • het gemeentelijke nutsbedrijf in het Duitse Bremen.
 • 2014 – 2020
  Vanuit haar functie als directeur GVB: lid van het bestuur van de internationale brancheorganisatie van openbaarvervoerbedrijven (UITP), het kennisplatform voor de railsector (Railforum) en het Nationaal OV-beraad
 • 2017-2019
  Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Waarborgfonds voor de Zorgsector
 • 2018-2019
  Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van het Eindhovense Catharina Ziekenhuis
 • 2018-2019
  Lid van de mobiliteitstafel voor het Klimaatakkoord
Cookie-instellingen