Start internetconsultatie subsidieregeling Versterking duurzaam verdienvermogen ACS en BES

28-06-2024

De subsidieregeling Versterking duurzaam verdienvermogen ACS en BES gaat in internetconsultatie. Deze subsidieregeling is bedoeld om investeringen te doen die bijdragen aan duurzame economische ontwikkeling van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Ook kan subsidie worden aangevraagd voor investeringen die nodig zijn om een project aanvraag voor te bereiden. Vanaf 28 juni kan het publiek gedurende 30 dagen op de regeling reageren.

Voor deze regeling is in totaal € 130 miljoen beschikbaar. Het bedrag is opgesplitst in 2 delen: € 100 miljoen voor de Landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en € 30 miljoen voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Subsidieaanvraag voorbereiding en uitvoering
Met de regeling is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor twee fasen in het proces. Zo kan in Fase A de subsidie worden gebruikt voor het doen van onder meer voorbereidende studies, haalbaarheidsstudies of andere activiteiten die nodig zijn om een project te definiëren en te ontwikkelen.

In Fase B gaat het over het aanvragen van subsidie voor het uitvoeren van de projecten zelf. Projecten die in aanmerking komen moeten betrekking hebben op de volgende thema’s:

  • Het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering en het vormgeven van de energietransitie;
  • het versterken van de kwaliteit van het onderwijs en het verbeteren van de onderwijsinfrastructuur;
  • het verbeteren van de digitale infrastructuur van de overheid en het versterken van de publieke dienstverlening aan burgers en bedrijven;
  • het verbeteren van de basisinfrastructuur;
  • het verbeteren van de kostenefficiëntie in de voedselproductie;
  • en het verduurzamen van economische sectoren.

Marktverkenning
Tegelijk met deze internetconsultatie vindt een marktverkenning plaats. Doel van deze marktverkenning is het inventariseren van mogelijke projecten die in aanmerking kunnen komen voor het doen van een subsidieaanvraag, binnen de huidige criteria van de conceptregeling. Daarnaast heeft de marktverkenning ook als doel om te adviseren over eventuele aanpassingen in de kaders en criteria in de conceptregeling. Dit moet ertoe bijdragen dat die projecten worden geselecteerd die de grootste bijdrage kunnen leveren aan het duurzaam verdienvermogen op de eilanden. De uitkomsten van deze marktverkenning worden samen met de resultaten van de internetconsultatie verwerkt. Op die manier sluit de regeling aan op wat de eilanden nodig hebben.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen