Rijk levert financiële bijdrage aan ontwikkeling Gnephoek

20-06-2024

Het Rijk stelt, onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring, eenmalig € 60,5 miljoen beschikbaar voor de bouw van duizenden woningen en natuurontwikkeling in de Gnephoekpolder in Alphen aan den Rijn. Daarmee is de financiering rond en staan alle seinen voor de realisatie van dit project op groen. Dat meldt minister Hugo de Jonge voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer.

De gemeente Alphen aan den Rijn en andere betrokken partijen hebben afgesproken dat er 5.500 nieuwe woningen in de Gnephoek komen. Hiervan is 60% betaalbaar en minimaal 30% sociale huur. Vijf jaar na de start van de beschikkingsperiode moeten de eerste 900 woningen worden gebouwd.

Om deze plannen te realiseren, was nog € 50 miljoen, exclusief btw, nodig. Het huidige kabinet dekt dit financiële tekort met een eenmalige bijdrage van € 60,5 miljoen euro inclusief btw. Deze middelen komen uit het budget voor grootschalige woningbouwgebieden. Dit budget is opgenomen in de Eerste suppletoire begroting 2024 van het ministerie van BZK.

Het Rijk kan de bijdrage naar beneden bijstellen als tijdens de ontwikkeling van de Gnephoek blijkt dat de financiële tekorten afnemen. Bijvoorbeeld omdat de grondopbrengsten stijgen. Ook als er vertraging oploopt, en dat aan de gemeente te wijten is, kan het Rijk de bijdrage terugbrengen.

Zie ook

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen