Internetconsultatie Kadasterbesluit tegen misbruik persoonsgegevens van start

19-06-2024

Het gewijzigd Kadasterbesluit, bedoeld om misbruik van persoonsgegevens tegen te gaan, is woensdag in internetconsultatie gegaan. In het besluit wordt het zoeken op naam in het register van het Kadaster beperkt tot professionele gebruikers die zoeken op naam nodig hebben uit hoofde van beroep of functie.

Ook maakt dit besluit mogelijk dat het Kadaster op verzoek privéadressen kan afschermen bij concrete dreiging of waarschijnlijke dreiging. Het eerste gebeurt door een adres af te schermen als aangifte bij de politie is gedaan. Het tweede gebeurt door op verzoek personen af te schermen die behoren tot beroepsgroepen die te maken kunnen hebben met dreiging, op basis van convenanten met beroepsorganisaties.

Minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) kondigde het besluit al eerder aan. Inwerkingtreding kan naar verwachting eind november plaatsvinden. De internetconsultatie loopt t/m dinsdag 16 juli.

De maatregelen in het Kadasterbesluit zijn bedoeld om doxing te voorkomen. Doxing is het verzamelen of delen van persoonsgegevens met de bedoeling om die persoon te intimideren. Doxing is sinds 1 januari 2024 strafbaar.

Het beperken van het zoeken op naam was in aanloop naar wijziging van het Kadasterbesluit al ingevoerd, maar deze invoering met terugwerkende kracht vervalt vanwege een rechterlijke uitspraak begin deze maand. In de periode tot inwerkingtreding neemt het Kadaster maatregelen om misbruik van persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Het Kadaster monitort het gebruik van zoeken op naam om afwijkingen in het gebruik te signaleren. Ook gaat het Kadaster vaker steekproeven uitvoeren.

Klik hier voor de Consultatie Besluit maatregelen afschermen en zoeken op naam Kadaster (internetconsultatie.nl)

Bekijk hier de Kamerbrief over Afschermen Kadaster, voortgang maatregelen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen