John Soliano nieuwe Gezaghebber van Bonaire

14-06-2024

De heer J.R.E. (John) Soliano wordt de nieuwe gezaghebber van Bonaire. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering heeft hem in de ministerraad voorgedragen voor benoeming.

John Soliano (52) is geboren op Bonaire en is sinds 2024 directeur Bedrijfsvoering en Ondersteuning bij het Openbaar Lichaam Bonaire. Hij was van 2022 tot 2024 zelfstandig adviseur op het gebied van personeelsbeleid, organisatieontwikkeling, leiderschap en deugdelijk bestuur. Daarvóór werkte hij onder meer zes jaar als manager bij de Orco Bank Bonaire en was van 2012 - 2016 als directeur verantwoordelijk voor de reorganisatie van de Bonaire Holding Maatschappij (BHM). Hij bekleedde diverse functies als interimmanager en manager human resources bij onder meer het Bonairiaanse telecombedrijf (Telbo N.V.) en het Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB).

De heer Soliano studeerde Personeel en Arbeid aan de Hogeschool West Brabant en behaalde aan de University of the West of England zijn Masters of Arts in Managing Human Resources.

De benoeming van de heer Soliano als gezaghebber van Bonaire gaat in op 1 augustus 2024.

-------------------------------

John Soliano gezaghèber nobo di Boneiru

Señor J.R.E. (John) Soliano ta bira e gezaghèber nobo di Boneiru. Sekretario di estado Alexandra van Huffelen di Relashonnan den Reino i Digitalisashon a rekomend’é na konseho di minister pa nombramentu.

John Soliano (52) a nase na Boneiru i for di 2024 ta direktor di Operashon di empresa i Sosten na Entidat Públiko Boneiru. Di 2022 te 2024 e tabata konsehero independiente riba tereno di maneho di personal, desaroyo di organisashon, liderazgo i bon gobernashon. Promé ku esaki el a traha entre otro 6 aña komo mènedjer di Orco Bank Bonaire i di 2012 pa 2016 komo direktor responsabel pa reorganisashon di Bonaire Holding Maatschappij (BHM). El a fungi den diferente funshon komo mènedjer interino i mènedjer di rekurso humano entre otro na Kompania di telefonía Boneriano (Bonairiaanse telecombedrijf, Telbo N.V.) i Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB).

Señor Soliano a studia ‘Personeel en Arbeid’ na Hogeschool West Brabant i a logra su Masters of Arts in Managing Human Resources na Universty of the West of England.

E nombramentu di señor Soliano komo gezaghèber di Boneiru ta drenta na vigor riba promé di ougùstùs 2024.

-------------------------------

John Soliano gezaghebber nobo di Boneiro

Señor J.R.E. (John) Soliano ta bira e gezaghebber nobo di Boneiro. Secretario di estado Alexandra van Huffelen di Relacionnan den Reino y Digitalisacion a recomend’e na conseho di minister pa nombramento.

John Soliano (52) a nace na Boneiro y for di 2024 ta director di Operacion di empresa y Sosten na Entidat Públiko Boneiru. Di 2022 te 2024 e tabata consehero independiente riba tereno di maneho di personal, desaroyo di organisacion, liderazgo y bon gobernacion. Prome cu esaki el a traha entre otro 6 aña como manager di Orco Bank Bonaire y di 2012 pa 2016 como director responsabel pa reorganisacion di Bonaire Holding Maatschappij (BHM). El a fungi den diferente funcion como manager interino y manager di recurso humano entre otro na Compania di telefonia Boneriano (Bonairiaanse telecombedrijf, Telbo N.V.) y Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB).

Señor Soliano a studia ‘Personeel en Arbeid’ na Hogeschool West Brabant y a logra su Masters of Arts in Managing Human Resources na Universty of the West of England.

E nombramento di señor Soliano como gezaghebber di Boneiro ta drenta na vigor riba prome di augustus 2024.

-------------------------------

John Soliano new Governor of Bonaire

Mr. J.R.E. (John) Soliano will be the new Island Governor of Bonaire. State Secretary Alexandra van Huffelen of Kingdom Relations and Digitalisation nominated him for appointment in the Council of Ministers.

John Soliano (52) was born on Bonaire and has been director of Operations and Support at the Public Entity of Bonaire since 2024. From 2022 to 2024, he was an independent consultant in the field of human resources management, organisational development, leadership and corporate governance. Prior to that, he worked, among other things, as manager at Orco Bank Bonaire for six years and was responsible for the reorganisation of Bonaire Holding Company (BHM) as director from 2012 - 2016. He held various positions as interim manager and human resources manager at, among others, the Bonaire Telecommunications Company (Telbo N.V.) and the Water- and Energy Company Bonaire (WEB).

Mr. Soliano studied Personnel and Labour at the Hogeschool West Brabant and obtained his Master of Arts in Managing Human Resources from the University of the West of England.

Mr. Soliano's appointment as Bonaire's governor will commence on the 1st of August 2024.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen